Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

U vraagt een briefadres aan als u geen (vast) woonadres hebt. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Maar u kunt het ook aanvragen als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit.

Let op! Een briefadres is geen alternatief voor een woonadres. Wilt u een briefadres aanvragen? Neem dan eerst telefonisch contact op met Loket Burgerzaken via het telefoonnummer 035 - 548 16 11.

Wat moet ik doen

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt.

Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Wat moet ik meenemen

  • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner dat deze de post aan u doorgeeft
  • Kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner