Het coalitieakkoord is een programma met afspraken en voornemens over het beleid dat de gemeente de komende jaren gaat voeren.