Wilt u een openbare manifestatie organiseren? Dan moet u dit minimaal 24 uur vóór aanvang officieel melden aan de burgemeester en wethouders van gemeente Baarn.

Een manifestatie moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen om toestemming te krijgen van de gemeente:

  • Het element van meningsuiting staat voorop
  • Alleen een vreedzame manifestatie kan aanspraak maken op grondwettelijke bescherming.

Onder 'manifestatie' verstaat de gemeente: een demonstratie, betoging, vergadering of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging in de openbare ruimte.

Vergunning podium

Wanneer u bij de manifestatie gebruik maakt van een podium, kramen of andere objecten, dan dient u hiervoor een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Contact

Team Openbare Orde en Veiligheid
Telefoon: 035 - 548 16 11