Een rails, bank of quarterpipe: hoe moet de skatebaan aan de Geerenweg er uit komen te zien? De gemeente en ontwerpbureau Speelplan vragen jongeren die gebruik maken van de skatebaan om mee te denken over de herinrichting ervan. Dit kan tijdens de bewonersavond op donderdag 25 mei en vanaf vrijdag 26 mei online via baarn.speeltuinbouwer.nl.

Wethouder Mark Eijbaard benadrukt: "Na waardevolle input van jongeren in Baarn die regelmatig gebruik maken van de skatebaan, is het duidelijk geworden dat er ruimte is voor verbetering en meer plezier. Daarom willen we met elkaar een skatebaan maken die niet alleen geschikt is om te skaten, maar ook een ontmoetingsplek is, waar talenten worden ontwikkeld en vriendschappen worden gesloten. Dit is een unieke kans voor alle jongeren in Baarn om gezamenlijk een toffe skatebaan te maken. Grijp deze kans en laten we er samen iets moois van maken!"

Bewonersbijeenkomst op 25 mei

Op donderdagavond 25 mei vindt een bewonersbijeenkomst plaats bij de skatebaan. Hier zijn alle omwonenden en jongeren welkom die gebruik maken of gebruik willen maken van de skatebaan om hun wensen en ideeën te delen en om te kijken welke mogelijkheden er allemaal zijn. De bijeenkomst start om 19.30 uur.

Online meedenken vanaf 26 mei

Vanaf 26 mei kunnen jongeren ook online meedenken. Dit kan tot en met 9 juni 2023 via de tool ‘Speeltuinbouwer’ van ontwerpbureau Speelplan. Via de site baarn.speeltuinbouwer.nl maken jongeren een eigen ontwerp voor de skatebaan. Dit ontwerp delen ze met de gemeente en het ontwerpbureau.

Vervolgproces

Na de bewonersbijeenkomst en de online participatie maakt Speelplan samen met de gemeente een conceptontwerp. Deze wordt gedeeld via participatie.speelplan.nl/baarn. Het is de bedoeling dat dit jaar gestart wordt met de uitvoering van de werkzaamheden.