Waar zet de gemeente op in?

De gemeente Baarn zet in op afvalscheiding aan de bron, zodat waardevolle grondstoffen zo goed mogelijk hergebruikt kunnen worden. Dat doen we door herbruikbare grondstoffen, zoals GFT (groente-, fruit- en tuinafval), PMD (plastic, blik en drinkpakken) en papier en karton bij u aan huis op te halen. De kleine hoeveelheid restafval die overblijft, brengt u naar een ondergrondse container bij u in de buurt of voert u af via de minicontainer.

Wat hoort in welke afvalbak?

Twijfelt u waar een lege chipszak, piepschuim of spuitbus in hoort? U kunt het eenvoudig opzoeken op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Ook de recyclingcoaches van RMN leggen u graag uit hoe u uw afval beter kunt scheiden. In de zomermaanden zijn de recyclingcoaches regelmatig in uw gemeente aanwezig, om uitleg en tips te geven over afvalscheiding, maar u kunt ook zelf een afspraak maken. De recyclingcoach neemt dan telefonisch contact met u op of komt bij u aan huis langs. Uiteraard bewaart de recyclingcoach tijdens een bezoek aan huis de anderhalve meter afstand. Wilt u een afspraak met een recyclingcoach? Neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten van RMN.

Minder afval thuis

Met een paar makkelijke tips kunt u uw eigen afvalberg flink kleiner maken. Zo heeft u bijna geen vuilniszak meer nodig. Kijk voor tips op de website van Milieu Centraal.

Wat gebeurt er na de inzameling?

Ongeveer 85% van het huishoudelijk afval is nog te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het afval wordt per afvalsoort verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende afvalsoorten.

GFT

Het gescheiden ingezamelde groente-, fruit- en tuinafval, inclusief etensresten (GFT) gaat naar een afvalverwerkingsbedrijf. Daar wordt het vergist en gecomposteerd. Zo ontstaat groen gas en compost.

Papier

Van gebruikt papier en karton wordt in papier- en kartonfabrieken weer nieuw papier en karton gemaakt, bijvoorbeeld krantenpapier of kartonnen dozen.

PMD

PMD is een afkorting van Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal (blik) en Drankenkartons. 

Het door RMN ingezamelde plastic verpakkingsafval gaat naar een sorteerinstallatie. Daar worden de plastic verpakkingen losgeschud en ontdaan van vervuiling en andere materialen zoals blik en drankenkartons, waarna ze worden gesorteerd per soort plastic.

Metaal (blik) wordt bij de sorteerinstallatie van het plastic en de drankenkartons gescheiden. Daarna gaat het blik naar metaalfabrieken. Het wordt gesmolten en er worden weer nieuwe metalen producten van gemaakt, zoals fietsen, bruggen of weer nieuwe blikjes. 

Drankenkartons gaan naar een recyclingfabriek, waar de kartonvezels van het plastic en het aluminium gescheiden worden. De kartonvezels gaan naar een papierfabriek, die er bijvoorbeeld kartonnen dozen, tissuepapier of papieren zakken van maakt. Ook van het plastic en het aluminium worden weer allerlei nieuwe producten gemaakt, zoals kratten, emmers, pannen en aluminium buizen.

Restafval

Afval waar geen nieuwe producten van gemaakt kunnen worden, wordt verbrand om zo elektriciteit en stadswarmte te produceren.

Meer informatie

Meer informatie over wat er gebeurt met het gescheiden ingezamelde afval, is te vinden op de website van RMN.

Wat doet de gemeente tegen zwerfafval?

De gemeente zet in op het verminderen van zwerfafval met de campagne HoudBaarnSchoon. Kijk op www.houdbaarnschoon.nl voor meer informatie.