Gladheidbestrijding

De gemeente bestrijdt gladde gemeentelijke wegen binnen de bebouwde kom aan de hand van een plan. Er wordt gestrooid wanneer de wegen glad (dreigen te) worden door bevriezing, sneeuw of ijzel. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) voert deze gladheidbestrijding uit.

Als eerste wordt gestrooid op doorgaande routes, zoals: busroutes, hoofdwegen en toegangswegen tot wijken. Daarna wordt gestrooid op wegen naar huisartsen en verzorgingshuizen en straten bij winkelcentra en in woonwijken.

Gladheidbestrijdingsplan

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) voert de gladheidbestrijding uit voor de gemeente Baarn volgens de kaarten van het Gladheidbestrijdingsplan waarop de strooiroutes staan. Deze kaarten vindt u verderop op deze pagina. Bij de beslissing om uit te rukken voor een strooironde gaat RMN af op de waarneming van eigen coördinatoren in het gebied. Daarnaast hebben zij een abonnement op een gespecialiseerde weerdienst die waarschuwt voor verwachte gladheid. Ten slotte alarmeert ook de politie vanuit eigen bevindingen de gladheidsdienst van RMN.

Hoofdwegen eerst

Het is niet mogelijk om bij optredende gladheid alle wegen in de gemeente te strooien en sneeuwvrij te maken. Daarom worden met name de hoofdwegen met aanliggende fietspaden, busroutes en sterk hellende wegen gestrooid dan wel sneeuwvrij gemaakt. Ook als er gestrooid is kan het wegdek (plaatselijk) glad zijn. Weggebruikers dienen daarom hun rijgedrag en snelheid aan te passen aan de weersomstandigheden.

Zoutkisten

De gemeente Baarn plaatst zoutkisten op verschillende locaties in de gemeenten. Inwoners kunnen met dit zout zelf in hun wijk strooien.

Kaarten Gladheidbestrijding Baarn

Op de kaarten bovenin deze pagina zijn de strooiroutes te zien en waar de zoutkisten zijn geplaatst.

Beperkt strooien bij tekort strooizout

In het verleden is het voorgekomen dat bij langdurige winterse omstandigheden er een landelijk tekort aan strooizout ontstond. Mocht zich een dergelijke situatie opnieuw (dreigen) voor (te) doen, dan zal worden overgegaan tot beperkt strooien, dat wil zeggen: alleen op de doorgaande wegen en niet langer op de buurtontsluitingswegen.