De gemeente doet het algemene onderhoud van de Nieuwe Algemene Begraafplaats. Hiermee worden de paden en groenvoorziening onderhouden.

De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van een gemeentelijke begraafplaats. Denk bijvoorbeeld aan:

  • gras maaien;
  • bomen en heggen snoeien;
  • de paden op de begraafplaats schoonhouden.

Hoe het werkt

Sinds de nieuwe regeling per 1 juli 2013 zijn de kosten voor het algemeen onderhoud en onderhoud van grafruimte, urnengraf of -nis inbegrepen bij de grafrechten. Dit geldt voor:

  • Alle nieuw uit te geven particuliere graven, urnengraven en urnennissen;
  • Alle bovenstaande grafruimten waarvan de uitgiftetermijn wordt verlengd;
  • Overdracht van een grafruimte naar een nieuwe eigenaar.

Wat moet ik doen

Heeft u een particulier graf uitgegeven vóór 1 juli 2013 en is er geen sprake van verlenging of een nieuwe rechthebbende? Dan zijn de regels voor u anders. Neem contact op met de begraafplaatsadministratie voor meer informatie. Dit kan per telefoon op het nummer 035 548 16 11 of per e-mail via gemeente@baarn.nl.

Contact

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Baarn. Dit kan per telefoon op het nummer 035 548 16 11 of per e-mail via begraafplaats@baarn.nl.