De gemeente geeft graven, urnennissen en urnengraven uit op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Wijkamplaan in Baarn.

Het grafrecht legt vast op welke begraafplaats, in welk type graf of nis, en voor welke periode u gebruik maakt van de ruimte. Diegene die het grafrecht heeft en hiervoor betaalt noemen we de rechthebbende. Er kan maar één persoon rechthebbende zijn.

DigiD linkUitgifte grafrechten of bijzetting aanvragen

eHerkenning linkUitgifte grafrechten of bijzetting aanvragen

Hoe het werkt

Uitgifte van een nieuw graf

U of uw uitvaartondernemer zoekt in overleg met de begraafplaatsbeheerders een graf of nis uit. Op de begraafplaats zijn er verschillende uitgifte mogelijkheden:

  • Algemeen graf
  • Particulier graf
  • Particulier kindergraf
  • Particulier urnengraf
  • Particulier urnennis

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt uitgegeven voor tien jaar. De gemeente blijft rechthebbende van een algemeen graf. Verlenging is niet mogelijk.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 15 of 30 jaar. Daarna kunt u het grafrecht steeds met 15 jaar verlengen.

Particulier urnengraf of urnennis

Een particulier urengraf of urnennis wordt voor 15 of 30 jaar uitgegeven. Daarna kunt u het grafrecht steeds met 15 jaar verlengen. Een urnengraf is geschikt voor vier asbussen; een urnennis is geschikt voor twee asbussen.

Bijzetting

Een bijzetting is mogelijk met toestemming van de rechthebbende. Als er iemand in het graf wordt bijgezet, en de aflooptermijn van het grafrecht is minder dan 10 jaar, dan moet de termijn van het grafrecht met 15 jaar verlengd worden. Dit is in verband met de wettelijke grafrusttermijn.

Wat moet ik doen

Grafrecht verlengen

Bent u rechthebbende van een particulier graf met grafrechten voor een bepaalde tijd? Dan is het mogelijk deze met 15 jaar te verlengen. Verlengt u de grafrechten niet, dan mag het graf worden geruimd. U kunt ook tussentijds afstand doen van de grafrechten of de rechten aan een ander persoon overschrijven.

Een algemeen graf kunt u niet verlengen. Na afloop van de termijn wordt het graf geruimd.

Grafrecht overschrijven

U kunt de grafrechten overschrijven naar bijvoorbeeld een familielid of goede vriend. Gebeurt dit niet, dan vervallen deze rechten terug aan de gemeente Baarn. U dient het verzoek tot overschrijving in bij de gemeente.

DigiD linkVerzoek overschrijving grafrecht indienen

Is de eigenaar van de grafrechten onbekend? Dan wordt het aflopen van de termijn bekend gemaakt met een aanplakbiljet bij de ingang van de begraafplaats of met een bordje bij het graf zelf.

Verzoekt niemand om overname van de grafrechten en/of verlenging? Dan wordt het graf na afloop van de termijn geruimd. Bij algemene graven is een bekendmaking niet verplicht, maar wel gebruikelijk.

Kosten

De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Voor de actuele tarieven neemt u contact op via e-mail begraafplaats@baarn.nl.

Contact

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Baarn.

Dit kan per telefoon op het nummer 035 548 16 11 of per e-mail via gemeente@baarn.nl.