De gemeente Baarn gaat in het voorjaar van 2023 aan de slag met de openbare ruimte in Lage Vuursche. Bewoners en ondernemers weten het best waar behoefte aan is in het dorp. Daarom maken we de plannen voor de openbare ruimte graag samen met hen, de Contactcommissie Lage Vuursche en landschapsontwerpers van Bureau Maris. Op deze pagina leest u meer over de voorgenomen werkzaamheden en hoe inwoners van Lage Vuursche kunnen meedenken over de inrichting van de openbare ruimte in het dorp. 

Wat gaan we doen?

De volgende onderwerpen komen aan bod bij de herinrichting van Lage Vuursche:

  • Riolering: het vervangen van de huidige riolering voor een gescheiden rioolsysteem, het toepassen van infiltratie waar mogelijk en het afkoppelen van de voorzijde van woningen;
  • Groen en bomen: het vervangen van versleten plantvakken, kijken naar vergroeningskansen en onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden;
  • Verharding: het vervangen van de bestrating van stoepen en rijbanen en het vervangen van asfalt voor klinkers;
  • Verkeer: het zorgen voor de verkeersveiligheid van fietsers en het nemen van verkeersremmende maatregelen;
  • Duurzaamheid: gebruik van duurzame materialen waaronder het toepassen van ledverlichting voor openbare verlichting.

Na het maken van een ontwerp start de voorbereiding op de werkzaamheden.

Meedenken over de inrichting van de openbare ruimte in Lage Vuursche

We willen de inrichting van de openbare ruimte graag samen met inwoners en ondernemers vormgeven. Juist omdat zij ervaring hebben met de openbare ruimte in het dorp.

In het kader van de bewonersparticipatie zijn er voor inwoners schetsavonden georganiseerd in De Furs. Ook konden inwoners hun wensen en ideeën delen met de gemeente delen via de website Meedoen.baarn.nl 

Huidige status

Lees alles over de laatste stand van zaken van dit project op Lage Vuursche | Meedoen in Baarn