De gemeente Baarn gaat in het voorjaar van 2023 aan de slag met de openbare ruimte in Lage Vuursche. Bewoners en ondernemers weten het best waar behoefte aan is in het dorp. Daarom maken we de plannen voor de openbare ruimte graag samen met hen, de Contactcommissie Lage Vuursche en landschapsontwerpers van Bureau Maris. Op deze pagina leest u meer over de voorgenomen werkzaamheden en hoe inwoners van Lage Vuursche kunnen meedenken over de inrichting van de openbare ruimte in het dorp. 

Wat gaan we doen?

De volgende onderwerpen komen aan bod bij de herinrichting van Lage Vuursche:

  • Riolering: het vervangen van de huidige riolering voor een gescheiden rioolsysteem, het toepassen van infiltratie waar mogelijk en het afkoppelen van de voorzijde van woningen;
  • Groen en bomen: het vervangen van versleten plantvakken, kijken naar vergroeningskansen en onderzoeken welke bomen vervangen moeten worden;
  • Verharding: het vervangen van de bestrating van stoepen en rijbanen en het vervangen van asfalt voor klinkers;
  • Verkeer: het zorgen voor de verkeersveiligheid van fietsers en het nemen van verkeersremmende maatregelen;
  • Duurzaamheid: gebruik van duurzame materialen waaronder het toepassen van ledverlichting voor openbare verlichting.

Meedenken over de inrichting van de openbare ruimte in Lage Vuursche

We willen de inrichting van de openbare ruimte graag samen met inwoners en ondernemers vormgeven. Juist omdat zij ervaring hebben met de openbare ruimte in het dorp. Zij kunnen op twee manieren hun wensen en ideeën met de gemeente delen: via de nieuwe website meedoen.baarn.nl en tijdens de schetsavonden in De Furs.

Meedoen.baarn.nl

Op de nieuwe website meedoen.baarn.nl kunnen inwoners en ondernemers op de kaart van Lage Vuursche hun inbreng achterlaten. Dit kan tot maandag 30 mei 2022. Gaat u dit doen? Denk er dan aan om niet alleen de verbeterpunten aan te geven, maar ook de punten waar u juist tevreden over bent.
De vernieuwing van de openbare ruimte in Baarn is het eerste project waarvoor deze site gebruikt wordt. Als u ergens niet uit komt op de site, horen wij dat dan ook graag van u.

Denk digitaal mee

Schetsavonden

De reacties op het online platform worden gebruikt om de (nieuwe) inrichting te tekenen aan de hand van schetsontwerpen. U bent welkom om tijdens deze avonden mee te komen schetsen. U gaat actief met potlood en papier aan de slag om zo uw ideeën uit te beelden. Het ontwerpbureau Bureau Maris helpt u hierbij. De schetsavonden worden gehouden in dorpshuis De Furs en zijn gepland op de volgende data en tijdstippen:

  • Donderdag 16 juni 2022 om 19.30 uur
  • Donderdag 7 juli 2022 om 19.30 uur

Vanwege de intensieve werkvorm is het aantal deelnemers beperkt tot maximaal 10 personen per avond. Wilt u meedenken en schetsen op één van bovengenoemde avonden? Meld u zich dan vóór maandag 30 mei 2022 aan via het mailadres n.johansson@baarn.nl. Geef in uw mail aan op welke datum u mee wilt doen.

Voorlopig ontwerp en planning

Waarschijnlijk kunnen niet alle wensen en ideeën die we ophalen uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld omdat er tegengestelde wensen zijn of omdat dingen wettelijk of financieel niet haalbaar zijn. Zodra alle wensen en ideeën bekend zijn, wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit ontwerp presenteren we later dit jaar aan inwoners en ondernemers in Lage Vuursche. Er is dan ook ruimte voor aanpassingen, voordat het definitieve ontwerp door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld wordt. We verwachten in het voorjaar van 2023 te starten met de werkzaamheden in het dorp. Uiteraard leest u op deze pagina meer zodra dat bekend is.