Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen, de inspraakmogelijkheden en de besluitvorming over de toekomst van ziekenhuislocatie Meander in Baarn.

Herinrichting

In 2025 eindigt de huidige erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en het Meander Medisch Centrum (Meander MC). Dit betekent dat de gemeente moet nadenken over de toekomstig functies van het gebouw. Meander MC wil vanwege de verouderde staat en het beperkte gebruik het huidige gebouw afstoten. Daarbij willen zij nog wel in een moderne en afgeslankte vorm een polikliniek op de locatie behouden om onder andere inwoners van Baarn te kunnen helpen. Gemeente Baarn (als eigenaar van de grond) en Meander MC (als eigenaar van de gebouwen) hebben samen onderzocht welke functies wenselijk zijn om er in de toekomst te huisvesten. De gewenste nieuwe functies op deze locatie zijn beschreven in de Ontwerp Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie.

De herontwikkeling gaat alleen om het bestrate en bebouwde deel van het ziekenhuisterrein en niet over het wandelbos. Het Maarschalksbos en het hertenkamp blijven ongewijzigd en voor iedereen toegankelijk.

Luchtfoto van Medisch Centrum Meander in Baarn

Geschiedenis van de locatie

In 1920 heeft de gemeente het Maarschalksbos als schenking gekregen van mevrouw IJssendijke. In de schenkingsvoorwaarden uit 1920 stond dat de gemeente niet mocht bouwen in het bos. In 1965 kwam hier verandering in en heeft de gemeente met de erfgenamen van mevrouw IJssendijke afgesproken in een wijzigingsovereenkomst dat de gemeente een deel van het bos mocht gebruiken voor de bouw van een ziekenhuis. Een aantal jaar later is hier ook nog een zusterflat bijgebouwd. Hierin kon het verplegend personeel verblijven.

Wat is er gebeurd?

In 2022 is de Ontwerp-Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie opgesteld met inbreng van belanghebbenden. Vervolgens is iedereen uitgenodigd om hierop zijn of haar zienswijze in te dienen. Op deze zienswijzes heeft iedereen een inhoudelijke reactie van de gemeente ontvangen. Zienswijzes en reacties zijn verwerkt in het raadsvoorstel Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten. Hierbij ook een voorstel voor de volgende stap in het ontwikkeltraject. Een uitgangspunt in de nota is behoud van een zorgfunctie op het terrein. Een ander uitgangspunt is bijvoorbeeld dat een deel mag worden ingevuld met zorgwonen. Hiervoor zou dan gebruik gemaakt worden van de huidige gebouwen.

In april 2023 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de Nota van Randvoorwaarden en Uitgangspunten Meanderlocatie(externe link) gewijzigd vastgesteld. 

Daarnaast heeft de gemeente de afgelopen tijd contact gezocht met de erfgenamen van mevrouw IJssendijke om te spreken over de gemaakte afspraken in 1965. 

Vervolg ontwikkeltraject

De gemeente is momenteel bezig om (verdere) contacten te leggen met de erfgenamen om hen te informeren over de plannen van de gemeente.

Later in het proces zullen marktpartijen gevraagd worden om op basis van de uitgangspunten een ontwerp te maken. Deze uitvraag zal in de vorm van een aanbesteding worden gedaan zodat meerdere partijen een aanbieding kunnen doen.