Paspoort

 • Wat is het

  Klachten? Maak dan geen afspraak. 
  Wij vragen u niet te komen als u klachten heeft als verkoudheid, hoesten, al dan niet in combinatie met koorts.

  Pasfoto (laten) maken?
  Let op! Vanwege de coronamaatregelen is het pasfotohokje in het gemeentehuis tijdelijk gesloten. U kunt op afspraak bij een fotograaf terecht om uw pasfoto te laten maken. 

  Met een paspoort reist u naar elk land in de wereld en kunt u ook laten zien wie u bent (identificeren). Wilt u een paspoort aanvragen of ophalen? Dan maakt u een afspraak bij het loket Burgerzaken. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het paspoort ligt na 6 werkdagen voor u klaar. Voor het ophalen van uw paspoort kunt u een afspraak maken of langskomen tijdens de openingstijden van de receptie.

  Afspraak maken

  Vermissing of diefstal paspoort

 • Hoe het werkt

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. U moet deze kunnen laten zien als daarom wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht.

  Vanaf 18 jaar kan er zelfstandig een paspoort aangevraagd worden. Behalve als men onder curatele staat, dan is toestemming van de curator nodig.

  Kinderen

  • Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Ook als uw kind jonger is dan 14 jaar.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben toestemming nodig van beide ouders of gezaghouders voor het aanvragen van een paspoort.
  • Via Rijksoverheid.nl kunt u nagaan welke regels er gelden als een kind meereist met een ouder met een andere achternaam.

  Vingerafdrukken

  In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Let op! Zorg voor schone vingers. Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het nemen van vingerafdrukken.

  Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.

  Zakenpaspoort

  Reist u veel waardoor u veel stempels in uw paspoort krijgt? Dan kan uw paspoort vol raken, voordat het is verlopen. Om dat te voorkomen kunt u een 'zakenpaspoort' aanvragen. Dat is een gewoon paspoort, maar het heeft meer bladzijden voor stempels.

  Identiteitsfraude

  Let op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Via Rijksoverheid.nl kunt u nagaan hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

 • Wat moet ik doen

  • U vraagt een nieuw paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een paspoort aan voor uw kind? Neem uw kind dan mee.
  • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
  • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort. Haalt u ook een paspoort voor uw kind op? Neem uw kind dan mee.
  • Is uw paspoort verlopen? Dan levert u het in bij de gemeente.

  Lichamelijke of verstandelijke beperking

  Kunt u het paspoort niet persoonlijk aanvragen omdat u een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt? Dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

  Kunt u uw vingerafdrukken niet laten maken door uw lichamelijke of verstandelijke beperking? U kunt toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat 10 jaar geldig is.

 • Hoe lang het duurt

  U kunt uw paspoort na 6 werkdagen afhalen. Als u een spoedaanvraag 's ochtends hebt gedaan, kunt u uw paspoort de volgende werkdag afhalen.

  Als u uw oude paspoort niet meer hebt en u hebt geen ander identiteitsbewijs, doet de gemeente onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw paspoort krijgt.

 • Wat moet ik meenemen

  • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog hebt, ook als ze zijn verlopen.
  • Als u een tweede paspoort aanvraagt, neemt u bewijzen mee dat u het tweede paspoort nodig hebt.
  • Als uw paspoort in het buitenland is kwijtgeraakt of gestolen, dan neemt u het buitenlandse proces-verbaal mee.
  • Pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

  Kinderen tot 18 jaar

  • Schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Gebruik hiervoor het formulier Toestemmingsverklaring reisdocumenten. U kunt beiden ook ter plekke een handtekening zetten, dan hoeft u geen ingevuld formulier mee te nemen.
  • (Kopie van) het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.
  • Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun paspoort.
  • Minimaal één ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag.
  • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog hebt van uw kind, ook als ze zijn verlopen.
  • Pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag.
 • Kosten

  Aan het aanvragen van een paspoort zijn kosten verbonden. De kosten voor 2022 vindt u hieronder. 

  Product Kosten
  Paspoort, 10 jaar geldig € 75,80
  Zakenpaspoort € 75,80
  Paspoort voor vluchtelingen € 57,30
  Paspoort voor vreemdelingen € 57,30
  Extra kosten spoedpaspoort € 51,60

 • Contact

  Heeft u nog vragen over uw paspoort het aanvragen hiervan? Neem dan contact op met Team Burgerzaken via het contactformulier of via het telefoonnummer 035 54 81 611.

 • Openbare documenten

 • Aanvullende informatie

  In uw paspoort worden vingerafdrukken opgenomen. Als u met uw kind naar het buitenland reist, dan moet uw kind een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Als u veel reist waardoor u veel stempels in uw paspoort krijgt, dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen.

  Tweede paspoort

  Een tweede paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Een tweede paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen gaan reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. U kunt een tweede paspoort krijgen als uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. Bij een tweede paspoortaanvraag moet worden overgelegd:

  • Een boeking van een reis naar een land waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land.
  • Een boeking voor een reis én een bewijs waaruit blijkt dat het eerste paspoort voor een visum bij een ambassade of consulaat is.

  Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Dit paspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Voor meer informatie over dit paspoort dient u vooraf contact op te nemen met team Burgerzaken.

  Vluchtelingenpaspoort

  Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Maar niet naar uw land van herkomst. Dit paspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Voor meer informatie over dit paspoort dient u vooraf contact op te nemen met team Burgerzaken.

 • Gerelateerd