Verhuizing doorgeven

 • Wat is het

  Gaat u verhuizen? U moet dan uw verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

  Let op: U kunt zich pas inschrijven bij de gemeente als u daadwerkelijk op het nieuwe adres woont.

  Online doorgeven met DigiD

  Hebt u geen DigiD of kunt u het online niet doorgeven? Dan kunt u het formulier 'Aangifte adreswijziging' onder het het kopje 'Openbare documenten' downloaden en invullen. Met het formulier en uw legitimatie gaat u dan naar het loket Burgerzaken om uw verhuizing door te geven.

  Openingstijden van Burgerzaken

  Wilt u liever een afspraak maken? De gemeente Baarn werkt op maandagmiddag op afspraak.

  Afspraak maken

  Naar het buitenland

  Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.
   

 • Hoe het werkt

  Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

  • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
  • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
   • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
   • Echtgenoten of geregistreerde partners
  • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
  • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

  Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

  • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
  • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

  Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

  De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn.

 • Wat u moet doen

  Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

  Let op:

  Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

  • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
  • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

  Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

 • Hoe lang het duurt

  De gemeente past binnen 5 werkdagen uw adresgegevens aan.

 • Wat moet ik meenemen

  Digitaal doorgeven

  • uw DigiD inlogcode

  Persoonlijk doorgeven

  • uw geldige identiteitsbewijs

  Schriftelijk doorgeven

  • het verhuisformulier van de gemeente (downloaden onderaan de pagina)
  • uw handtekening op het formulier
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

  U gaat bij iemand inwonen of u gaat samenwonen

  • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (downloaden onderaan de pagina)
  • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

  Indien u een huurwoning betrekt, dient u schriftelijk of aan de balie de volgende stukken te overleggen:

  • een kopie huurovereenkomst

  Indien u een koopwoning betrekt, dient u schriftelijk of aan de balie de volgende stukken te overleggen:

  • kopie koopcontract
 • Contact

  Team Burgerzaken
  Telefoon: 035 54 81 611

 • Openbare documenten

 • Gerelateerd