Overhangend groen vanuit een tuin of vanaf particulier terrein kan voor onveilige situaties zorgen. Door regelmatig (terug)snoeien blijven stoepen veilig en toegankelijk. Ook voor mensen met kinderwagens, rolstoelen en rollators. De gemeente vraagt u dan ook om hierop te letten en te snoeien als dat nodig is. 

Om te controleren of overhangend groen overlast geeft, gebruikt de gemeente de volgende richtlijnen: 

  • boven rijwegen en parkeervakken moet de vrije doorrijhoogte minimaal 4.30 meter te zijn;
  • bij een brede stoep (breder dan 1.20 meter) moet minimaal 1.20 meter vrije ruimte voor voetgangers overblijven;
  • bij een smalle stoep (smaller dan 1.20 meter) moet het groen tot de erfgrens worden teruggesnoeid;
  • de vrije hoogte boven stoepen en fietspaden moet minimaal 2.50 meter zijn;
  • armaturen van lichtmasten moeten rondom vrij zijn van beplanting.

Als overhangende takken deel uitmaken van openbaar groen, kunt u via onderstaande knop een melding hiervan doen.

Maak hier een melding

Houd u Baarn ook toegankelijk en pakt u de snoeischaar?