Met een Nederlandse identiteitskaart (NIK) mag u reizen binnen de Europese Unie. U kunt er ook mee laten zien wie u bent (identificatie). U betaalt de kosten bij de aanvraag. De identiteitskaart ligt na 6 werkdagen voor u klaar. Het aanvragen en ophalen moet u persoonlijk doen. U maakt hiervoor een afspraak.
Let op: voor wereldwijd reizen heeft u een paspoort nodig. 

Afspraak maken

Wat moet ik doen

Na het maken van de afspraak gaat u naar het loket Burgerzaken op het gemeentehuis. Let daarbij op het volgende:

 • U vraagt de identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente waar u woont. Kinderen die een eigen identiteitskaart willen, moeten ook naar de gemeente komen.
 • Bij de afspraak neemt u een pasfoto mee die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan de pasfoto-eisen. Let op! Een pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn. 
 • U moet uw identiteitskaart persoonlijk ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt uw identiteitskaart. Haalt u ook een identiteitskaart voor uw kind op? Neem uw kind dan mee.
 • Is uw identiteitskaart verlopen? Dan levert u die in bij de gemeente.
 • Is uw identiteitskaart (ernstig) beschadigd? Dan vraagt u een nieuwe identiteitskaart aan. Ook levert u de oude identiteitskaart in bij de gemeente.

Jonger dan 12 jaar

Is uw kind jonger dan 12 jaar bij de aanvraag van een identiteitskaart? Dan is er toestemming nodig van een of beide ouders, afhankelijk van wie het ouderlijk gezag heeft. Gebruik hiervoor het formulier Toestemmingsverklaring reisdocument kinderen (PDF)

Lichamelijke of verstandelijke beperking

Als u door een lichamelijke of verstandelijke beperking niet persoonlijk een identiteitskaart kunt aanvragen, neem dan contact op met afdeling burgerzaken. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

Hoe lang het duurt

U kunt uw identiteitskaart na 6 werkdagen afhalen. Als u een spoedaanvraag 's ochtends hebt gedaan, kunt u uw identiteitskaart meestal de volgende werkdag of in ieder geval na 2 werkdagen ophalen.

Als u uw oude identiteitskaart niet meer hebt en u hebt geen ander identiteitsbewijs, doet de gemeente onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw identiteitskaart krijgt.

Wat moet ik meenemen

 • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen(externe link). Let op! Een pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn. 
 • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog hebt, ook als ze zijn verlopen.
 • Als uw identiteitskaart in het buitenland is kwijtgeraakt of gestolen, dan neemt u het buitenlandse proces-verbaal mee.
 • Pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Kinderen

Voor kinderen onder de 12 jaar neemt u ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Gebruik hiervoor het formulier Toestemmingsverklaring reisdocumenten, deze vindt u onderaan deze pagina. 
 • (Kopie van) het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.
 • Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun identiteitskaart.
 • Minimaal één ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

Kosten

Aan het aanvragen van een identiteitskaart zijn kosten verbonden. 

ProductKosten
Identiteitskaart voor inwoners tot 18 jaar, 5 jaar geldig€ 40,90
Identiteitskaart voor inwoners van 18 jaar of ouder, 10 jaar geldig€ 75,80
Extra kosten spoed identiteitskaart€ 57,05

Hoe lang geldig?

Een identiteitskaart is 10 jaar geldig als u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar is een identiteitskaart 5 jaar geldig.

Identiteitskaart kwijt of gestolen?

Bent u uw identiteitskaart kwijt, of is deze gestolen? Voorkom misbruik. Meld verlies of diefstal bij de gemeente. 

Meld vermissing of diefstal paspoort (DigiD)

Veilige kopie identiteitskaart

Pas op voor identiteitsfraude. Hierbij maken criminelen misbruik van valse of gestolen identiteitsgegevens. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitskaart. Hebt u geen KopieID app? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid hoe u identiteitsfraude kunt herkennen en voorkomen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?