Inkoopbeleid

De gemeente Baarn verstrekt opdrachten voor uiteenlopende zaken: levering van kantoormateriaal, uitvoeren van schoonmaakdiensten, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud gemeentelijk groen. Bij opdrachten waarvoor geen Europese aanbesteding gehouden hoeft te worden, hanteert de gemeente haar eigen inkoopbeleid.

Het inkoopbeleid beschrijft hoe de gemeente bij de inkoop:

  • om gaat met relevante regelgeving
  • om gaat met de maatschappij
  • om gaat met de markt en ondernemers
  • en hoe de inkoop binnen de gemeente is georganiseerd.

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt een handvat voor medewerkers en opdrachtnemers als het gaat om inkoop bij de gemeente Baarn.

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Baarn hanteert standaard haar eigen algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. Voor o.a. werken, IT-dienstverlening en architect- en ingenieursdiensten kunnen specifieke branchegerichte voorwaarden worden gehanteerd. De gemeente doet geen zaken op basis van verkoopvoorwaarden van ondernemers.

Gemeente Baarn hanteert de volgende algemene inkoopvoorwaarden bij opdrachten:

Klachtenmeldpunt aanbesteden

De gemeente Baarn hanteert de Uniforme klachtenregeling aanbesteden. Klachten met betrekking tot een aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Klachtenmeldpunt van de opdrachtgever via het formulier op de website.

Vermeld in ieder geval:

  • duidelijk dat het over een klacht gaat;
  • waar de klacht over gaat;
  • de aanduiding van de aanbesteding waar de klacht betrekking op heeft;
  • hoe het knelpunt kan worden verholpen;
  • de datum;
  • naam en adres van uw onderneming.