De gemeenten in de regio Amersfoort, waaronder gemeente Baarn zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning. Meer specifiek gaat het om specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang.

Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Alle informatie over deze inkoop is te vinden op een speciale webpagina; zoals achtergrondinformatie, het laatste nieuws, vragen en antwoorden, presentaties en activiteiten.

Een kaartje op het gebied van inkoop waarop met kleuren wordt aangegeven waaraan gemeenten meedoen (specialitische jeugdhulp, WMO begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang)