Kindermishandeling of huiselijk geweld melden?

Veilig Thuis(externe link) is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, plegers, familie, buren en andere omstanders. Zij kunnen terecht bij Veilig Thuis voor advies, ondersteuning en meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook bij crisis kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. 

Gratis telefoonnummer

0800 2000 - iedere dag, dag en nacht bereikbaar

  • Bij acute situaties en crisis;
  • Voor een snelle eerste inschatting van de veiligheid;
  • Voor advies en ondersteuning bij ernstige zorgen;
  • Voor advies bij en het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Is er direct gevaar?

Aarzel niet en bel altijd 1-1-2. Voor al uw andere vragen aan de politie belt u 0900 8844.

Meer informatie op (externe link)www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl(externe link)