De gemeente Baarn wil een duurzame gemeente zijn. De gemeente heeft een tienpuntenplan Duurzaamheid. Eén van de punten is het stimuleren van elektrisch rijden. Dat helpt mee de lucht schoner te houden en vermindert de afhankelijkheid van vervuilende brandstoffen zoals benzine en diesel. Dit doet de gemeente samen met MRA-Elektrisch; een projectbureau dat namens veel gemeenten werkt aan een netwerk van publieke laadpalen. In de gemeente Baarn zijn al enkele publieke laadpalen geplaatst. Op de laadkaart kunt u zien waar. Ook ziet u waar binnenkort nieuwe laadpalen worden geplaatst.

Hoe het werkt

Bij iedere publieke laadpaal kunnen twee elektrische auto’s tegelijkertijd worden opgeladen. Op de parkeerplekken aan weerskanten van de laadpaal mogen alleen elektrische auto’s parkeren. Als u uw elektrische auto hier parkeert, moet deze aangesloten zijn op de laadpaal. Als de laadpaal staat in een blauwe zone, moet u de parkeerschijf gebruiken.

Wat moet ik doen

Als u elektrisch rijdt kunt u een plaatsingsverzoek doen voor een publieke laadpaal in de buurt van uw woon- of werkadres. Dit kunt u doen via de volgende internetpagina: www.laadpaal.mrae.nl.

Voorwaarde is wel dat uw elektrische auto minimaal 45 kilometer elektrisch kan rijden. Andere voorwaarden zijn dat u niet kunt opladen op eigen terrein en er binnen 300 meter loopafstand van uw woon- of werkadres geen bestaand publiek toegankelijk oplaadpunt is.

Als op uw verzoek een laadpaal wordt geplaatst, dan plaatst de gemeente Baarn een publieke laadpaal waar iedereen met een elektrische auto gebruik van kan maken. De volgorde van plaatsing en de precieze locaties worden door de gemeente bepaald. Dit doet de gemeente op basis van de beleidsregels die hiervoor zijn opgesteld.

Kosten

Als op uw verzoek een laadpaal wordt geplaatst, hoeft u hiervoor niets te betalen. Als u gebruik maakt van een publieke laadpaal, betaalt u de kosten voor het opladen. U heeft hiervoor een laadpas nodig. Deze kunt u aanvragen bij een van de vele service providers. Voor een overzicht van alle service providers en hun laadtarieven kunt u onder andere terecht op de volgende website: www.laadpalenwijzer.nl.