Uw kind reist naar een school op meer dan 6 kilometer van uw woning? Dan kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

DigiD linkOnline leerlingenvervoer aanvragen

DigiD linkOnline leerlingenvervoer beëindigen 

Uw financiële situatie mag de schoolkeuze voor uw kinderen niet in de weg staan. U kunt bij de gemeente leerlingenvervoer aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. Dit zijn meestal de kosten van openbaar vervoer. Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school die passend is voor uw kind.

Hoe het werkt

Leerlingenvervoer voor meerdere jaren

De Gemeenteraad heeft in februari 2018 ingestemd met het wijzigen van de verordening leerlingenvervoer(externe link). Vanaf het schooljaar 2018-2019 is het mogelijk om in situaties waarbij duidelijk is dat het om langdurig leerlingenvervoer gaat, een beschikking voor meerdere jaren af te geven. Dit geeft u als ouder of verzorger in de toekomst minder administratieve lasten.

U kunt hierboven uw aanvraag doen. Daarvoor heeft u wel een DigiD inlogcode nodig.

Heeft u een beschikking voor meerdere jaren ontvangen?

U hoeft pas weer een nieuwe aanvraag te doen zodra u huidige beschikking afloopt.

Soorten vergoeding leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. U kunt de volgende soorten (gedeeltelijke) vergoeding aanvragen:

  • een tegemoetkoming in kosten van het openbaar vervoer
  • een tegemoetkoming in de vorm van een kilometervergoeding
  • het zogenaamde aangepaste vervoer (bijvoorbeeld taxibusjes) georganiseerd door de gemeente.

(Speciaal) basisonderwijs

In eerste instantie reizen leerlingen die (speciaal) basisonderwijs volgen, al dan niet begeleid, met eigen vervoer (openbaar vervoer of bijvoorbeeld fiets).

Alleen wanneer een groot aantal leerlingen uit Baarn naar het speciaal basisonderwijs gaan, kan de de gemeente besluiten om aangepast vervoer (met taxibusjes) te verstrekken. De kosten hiervan worden, afhankelijk van uw gecorrigeerd verzamelinkomen, geheel of gedeeltelijk vergoed door de gemeente.

Wanneer de afstand tussen de school en de woning te groot is om uw kind heen en weer te laten reizen, kunt u kiezen voor een internaat in de buurt van de school. Uw kind krijgt dan weekendvervoer. Dit wordt betaald en georganiseerd door de gemeente.

Let op: uw kind moet wel voldoen aan de eisen van passend onderwijs De Eem en Eemland.

Wat moet ik doen

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Doe dit vóór 1 juni. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • het soort vervoer
  • naam en plaats van de school
  • schoolverklaring van de passende school
  • inkomensgegevens

Hoe lang het duurt

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Heeft u nog vragen over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met Loket Wonen, Zorg en Welzijn via gemeente@baarn.nl of via het telefoonnummer 035 - 548 16 11.