Wanneer u problemen of zorgen ervaart op meerdere gebieden van uw leven kunt u terecht bij het Lokaal Team. Hiervoor heeft u een verwijzing van een professional nodig. Vragen en zorgen kunnen bijvoorbeeld gaan over uzelf, de opvoeding van uw kinderen, een echtscheiding, verslaving, financiën of eenzaamheid.

Wat is het Lokaal Team?

Het Lokaal Team bestaat uit een team betrokken professionals met uiteenlopende ervaring op het gebied van zorg en ondersteuning. U krijgt binnen het Lokaal Team een contactpersoon die uw aanspreekpunt is. Deze medewerker zet zich in om samen met u te onderzoeken welke vraag u precies heeft en welke ondersteuning hier het best bij aansluit. De medewerker van het Lokaal Team begeleidt u zelf of verwijst u door naar specialistische zorg.

Aanmelding

Een aanmelding bij het Lokaal Team wordt gedaan via een instelling of professional. Denk aan bijvoorbeeld PIT Baarn, het onderwijs, een huisarts of maatschappelijk werker. U moet uiteraard zelf instemmen met deze aanmelding.

Zoekt u iemand die met u meedenkt en u ondersteunt bij de hulpvraag aan de gemeente? Dan kunt u terecht bij Pit Baarn. Zij bieden gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Na de aanmelding

In het eerste gesprek met twee medewerkers van het Lokaal Team kunt u vertellen waar u ondersteuning bij nodig heeft. Samen wordt uw hulpvraag onderzocht. Wanneer uw hulpvraag duidelijk is geworden maakt u samen met de medewerker van het Lokaal Team een plan van aanpak. U wordt altijd gevraagd of u het eens bent met de voorgestelde hulp. Als dat zo is zet u uw handtekening onder het plan van aanpak. Ook zet u uw handtekening onder een ‘toestemmingsformulier’, dit heeft de medewerker van het Lokaal Team nodig om over u (of uw kind) te overleggen met betrokken partijen.

Kosten

Voor de hulp van het Lokaal Team Baarn hoeft u niets te betalen. Wanneer andere instellingen of professionals worden ingeschakeld, is dat voor kinderen tot 18 jaar gratis. Vanaf 18 jaar betaalt u een eigen bijdrage.

Zorg In Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij Zorg In Natura krijgt u zorg en/of ondersteuning van een zorgaanbieder waar de gemeente Baarn een contract mee heeft. De gemeente doet dan ook de bemiddeling en veel van de administratie eromheen. U hoeft zelf weinig meer te regelen.

Is de beschikbare Zorg In Natura niet passend voor u en denkt u aan het inschakelen van zorg met een Persoonsgebonden Budget (PGB)? Dan kan het Lokaal Team samen met u kijken of u daarvoor in aanmerking komt.

Een Persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of hulp inkoopt. U kunt dan kiezen welke zorg u krijgt en van wie. De zorg moet wel voldoen aan voorwaarden. U moet bijvoorbeeld bijhouden wat u betaalt aan de zorgaanbieder(s).

U krijgt het geld van uw Persoonsgebonden budget niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw budget. De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en uw zorgverlener. U moet deze overeenkomst zelf sluiten en naar de SVB sturen.

Kijk bij de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie over het Persoonsgebonden budget en dat wat u als budgethouder kunt verwachten.

Privacy

Bij een aanmelding worden uw gegevens verwerkt in ons systeem. Wij houden ons aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Zo vragen wij alleen die persoonsgegevens die wij echt nodig hebben. Alle informatie over uw privacy leest u op baarn.nl/privacy.

Herindicatie

Bent u al bekend bij het Lokaal Team en loopt de zorg die u ontvangt binnenkort af? Een nieuwe aanmelding kan worden gedaan door de zorgaanbieder waarvan u zorg of ondersteuning ontvangt. Deze professional kan hiervoor contact opnemen met het Lokaal Team en via een herindicatieformulier een aanvraag doen. 

Contact

Het lokaal team is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur voor afspraken op het gemeentehuis. U kunt ons bereiken via lokaalteambaarn@baarn.nl of het algemene telefoonnummer van de gemeente.