Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel. Een kansspel heeft de volgende kenmerken:

 • De speler kan een prijs winnen.
 • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.

Als u een loterij wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Als u klein kansspel (bingo, rad van avontuur, kienspel) of een kansspel ter promotie organiseert, is een melding voldoende.

Hoe het werkt

Loterij

 • Als het prijzenpakket van de loterij minder dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente.
 • Als het prijzenpakket van de loterij meer dan € 4.500,- is, vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Voor een loterij gelden de volgende regels:

 • Minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij moet aan het doel van algemeen belang (goed doel) worden afgedragen. Dit betekent dat van de opbrengst van de loterij maximaal 60 procent voor de kosten mag worden afgetrokken.
 • Gedurende de looptijd van de vergunning mogen maximaal 13 trekkingen worden verricht.
 • De vergunning is maximaal 6 maanden geldig, het verkopen van de loten, het maken van reclame en de trekking moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden.
 • Uiterlijk 3 maanden na de (laatste) trekking moet een financiële verantwoording worden ingediend bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit, afhankelijk wie de vergunning verleende. Overlegd moet worden:
  • Het ingevulde en ondertekende formulier ‘Rekening en verantwoording' (pdf, 51 kB);
  • Een beoordelingsverklaring van de accountant over het ingevulde formulier;
  • Het proces-verbaal van de trekking(en) van de notaris;
  • De bewijsstukken van de besteding van de netto-opbrengst van de loterij. Dit kan zijn een kopie van een bankafschrift, een rekeningoverzicht en/of factuur van de betalingen voor het in de vergunning opgenomen doel.

Klein kansspel

Het bekendste ‘kleine kansspel’ is de bingo. Andere voorbeelden zijn het rad van fortuin en het vogelpiekspel.

Voor een klein kansspel gelden de volgende regels:

 • Het kleine kansspel moet minstens 14 dagen van tevoren zijn gemeld bij de burgemeester, inclusief tijdstip en locatie. De gemeente kan het kleine kansspel verbieden en/of eisen stellen;
 • De organisator moet een Nederlandse vereniging (of stichting die zich materieel nauwelijks onderscheidt van een verenging) zijn die minstens drie jaar bestaat;
 • De organiserende vereniging moet volgens haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen);
 • De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen, mogen niet hoger zijn dan 400 euro per serie (of set). In totaal mag de waarde van de te winnen prijzen of premies niet meer bedragen dan 1.550 euro per bijeenkomst.

Een bingo of vergelijkbaar spel dat in besloten kring gespeeld wordt hoeft niet aan bovenstaande regels te voldoen.

Wat moet ik doen

Loterij

Een vergunningaanvraag voor een loterij doet u boven aan deze pagina met uw DigiD of met eHerkenning. Vraag minimaal 4 weken van tevoren een vergunning aan.

Klein kansspel

Een melding van een klein kansspel doet u boven aan deze pagina met uw DigiD of met eHerkenning. Doe dit uiterlijk 14 dagen van tevoren.

Kansspelbelasting

Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.

Hoe lang het duurt

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt voor de loterij.
 • Uw melding voor een klein kansspel neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De gemeente stuurt u geen bevestiging. Als er vragen zijn, nemen wij contact met u op.

Wat moet ik meenemen

Geef bij uw vergunningaanvraag of uw melding klein kansspel de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel;
 • de dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert;
 • de totale waarde van de prijzen;
 • inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging);
 • kopie statuten van de vereniging.

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag kost 29,55 euro.

Aan het doen van een mededeling van het houden van een klein kansspel zijn geen legeskosten verbonden.

Contact

Heeft u nog vragen? Of wilt u een afspraak inplannen voordat u de aanvraag doet? Neem dan contact op met team Openbare Orde en Veiligheid via telefoonnummer: 035 54 81 611 of stuur een e-mail naar evenementen@baarn.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.