Burgemeester Mark Röell is begonnen aan zijn derde termijn als burgemeester van de gemeente Baarn. Donderdagavond 30 maart jl. werd hij tijdens een feestelijke bijeenkomst in Theater De Speeldoos beëdigd door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer Hans Oosters.

De heer Röell werd tijdens de bijeenkomst toegesproken door onder meer de commissaris van de Koning, door voorzitter van de vertrouwenscommissie de heer Roy Bruins namens de gemeenteraad, en door kinderburgemeester Feline van der Velden namens de Baarnse jeugd.

Feestelijk
Rond het formele onderdeel van de beëdiging waren er verschillende feestelijke optredens en acts. Zo presenteerde de Baarnse cabaretier en presentator Kevin van den Berg de ‘Marken-Quiz’: een op ‘De Slimste Mens’ gebaseerd spel, samen met wethouders Mark Veldhuizen, Mark Eijbaard en raadslid Tino Schouten. Mylou Deurloo en Jelle Jonkers zongen het beroemde Bloemenduet uit de opera Lakmé. En de jonge talenten Britte en Fenna Reso van Muziekschool Baarn brachten op grandioze wijze het Franse chanson ‘Voilá’ ten gehore. Verder waren er toespraken en cadeaus.

Dankbaar
In zijn toespraak sprak burgemeester Röell zijn dankbaarheid uit voor de steun die hij van zovelen ervaart bij het uitoefenen van zijn ambt. ‘Burgemeester zijn kun je niet alleen, daar heb je de hulp van velen bij nodig’. Verder sprak hij zorg uit over groeiende verdeeldheid in de maatschappij: ‘Verlies elkaar niet. Blijf met elkaar in gesprek.’ Zijn oproep om voortdurend te werken aan het leggen van verbindingen met en tussen mensen geldt ook voor de lokale overheid.

Derde termijn
November 2022 adviseerde de Baarnse gemeenteraad positief over de herbenoeming van Mark Röell voor een derde termijn als burgemeester van Baarn. De commissaris van de Koning heeft deze aanbeveling met zijn advies doorgestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De herbenoeming is op 10 februari 2023 bij Koninklijk Besluit bekrachtigd.