Heeft u een probleem met  (oppervlakte, grond) water of riolering in de gemeente Baarn? Als u niet weet wie het op moet lossen, kunt u terecht op de website van Meldpunt Water. Als u denkt dat de gemeente de klacht moet behandelen, kunt u een melding doen via Meldingen woonomgeving.

Problemen

Er kunnen verschillende problemen ontstaan met water en riolering die voor u als inwoner voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden zijn:

 • Wateroverlast
 • Vocht in huis
 • Te weinig ventilatie
 • Lekke riolen of regenpijpen
 • Grondwaterproblemen
 • Problemen door te hoge grondwaterstand
 • Problemen door te lage grondwaterstand
 • Verstopping
 • Bubbelend en stinkend riool
 • Stank oppervlaktewater
 • Vies oppervlaktewater
 • Dode vissen

Wie is waar verantwoordelijk voor?

Vaak is niet meteen duidelijk waar het probleem door veroorzaakt wordt. Vaak kunt u zelf iets doen om het probleem op te lossen.

In het algemeen geldt:

 • eigenaren van grond en bebouwing zijn verantwoordelijk voor het oplossen van problemen op eigen terrein
 • de overheid is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in openbaar gebied.

Zorgplicht gemeente

De gemeente heeft daarnaast een zorgplicht op het gebied van afvalwater, grondwater en hemelwater.

 • Voor afvalwater betekent dit dat de gemeente de plicht heeft om dit water in ontvangst te nemen van burgers en bedrijven. En dit afvalwater te verzamelen en transporteren naar een zuivering. 
 • Voor grondwater en hemelwater geldt deze plicht alleen als:
  • aangetoond is dat de overlast structureel is.
  • en: huiseigenaren of bedrijven dit water niet op eigen terrein kunnen verwerken en het water dus overtollig is.