Voor het indienen van een melding of klacht waarvan u niet weet wie het op moet lossen kunt u terecht op de website van Meldpunt Water(externe link). Als u denkt dat een klacht door de gemeente moet worden behandeld, kunt u een melding doen bij de gemeente Baarn via Meldingen woonomgeving.

Er kunnen verschillende problemen ontstaan met water en riolering die voor u als inwoner voor overlast kunnen zorgen. Voorbeelden zijn:

 • Wateroverlast
 • Vocht in huis
 • Te weinig ventilatie
 • Lekke riolen of regenpijpen
 • Grondwaterproblemen
 • Problemen door te hoge grondwaterstand
 • Problemen door te lage grondwaterstand
 • Verstopping
 • Bubbelend en stinkend riool
 • Stank oppervlaktewater
 • Vies oppervlaktewater
 • Dode vissen

Vaak is niet meteen duidelijk waar het probleem door veroorzaakt wordt. Vaak ook kunt u zelf iets doen om het probleem op te lossen.

In algemene zin geldt:

 • eigenaren van grond en bebouwing zijn verantwoordelijk voor het oplossen van problemen op eigen terrein
 • de overheid is verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in openbaar gebied.

De gemeente heeft daarnaast een zorgplicht op het gebied van afvalwater, grondwater en hemelwater. Voor afvalwater betekent dit dat zij een plicht hebben om dit water in ontvangst te nemen van burgers en bedrijven en dit afvalwater te verzamelen en transporteren naar een zuivering. Voor grondwater en hemelwater geldt deze plicht alleen als kan worden aangetoond dat de overlast structureel is en als dit water niet op eigen terrein kan worden verwerkt en dus overtollig is.