Milieuvervuiling melden

Iedereen moet zich aan de milieuregels houden. De gemeente, politie en andere organisaties controleren dit.

Als u in uw omgeving ziet dat een persoon of bedrijf het milieu vervuilt, meldt u dit bij de gemeente.

Hoe het werkt

U kunt een melding doen voor:

 • luchtvervuiling
 • vervuiling van de bodem
 • stank- of geluidsoverlast

Maar bijvoorbeeld ook als iemand illegaal afval stort.

Toezichthouders

De gemeente moet het milieu in haar grondgebied beschermen. Hiervoor heeft de gemeente toezichthouders. Deze toezichthouders:

 • controleren of iedereen zich aan de regels houdt
 • geven informatie
 • mogen bij bedrijven en op andere plaatsen (behalve woningen) naar binnen gaan
 • mogen documenten bekijken en kopieën maken
 • monsters nemen en spullen onderzoeken
 • voertuigen stoppen en onderzoeken
 • om informatie vragen

Iedereen moet de toezichthouder alle medewerking geven. Een toezichthouder kan de hulp vragen van de politie.

Overige organisaties

Andere organisaties die controleren of iedereen zich aan de milieuregels houdt zijn de politie,de provincie, Rijkswaterstaat, het waterschap, de Inspectiedienst van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport

Wat moet ik doen

Als u een milieuovertreding of -misdrijf vermoedt, heeft u diverse mogelijkheden om dit kenbaar te maken.

 1. U kunt schriftelijk of telefonisch een melding doen bij de politie, de gemeente of bij het Servicebureau Gemeenten (sectie handhaving, telefoonnummer: 033 - 460 91 00). U kunt hierbij een verzoek tot handhaving indienen en eisen dat de politie of de gemeente de gedane melding schriftelijk vastlegt. U kunt bijvoorbeeld de gemeente vragen binnen een bepaalde termijn een waarschuwing te versturen waarin staat dat de gemeente bestuursdwang zal toepassen als de milieuovertreding voortduurt. Ook kunt u in bepaalde gevallen de gemeente verzoeken tot het nemen van andere maatregelen (zoals het opleggen van een dwangsom).
 2. U kunt zich rechtstreeks tot de officier van justitie wenden.
 3. U kunt, volgens het Burgerlijk Wetboek, een aanklacht indienen bij de rechtbank op grond van een onrechtmatige daad. Een milieuovertreding kan namelijk ook onrechtmatig zijn ten opzichte van de aanklagende partij.

Contact

Team Toezicht en Handhaving
Telefoon: 035 - 548 16 11