Deze week heeft een aantal bewoners in Baarn een brief ontvangen dat de gemeente het plan heeft hun woning op te nemen op de lijst van gemeentelijke monumenten. De panden of objecten liggen aan de volgende straten: Alcmaria, Amsterdamsestraatweg, Emmalaan, Ferdinand Huycklaan, Heemskerklaan, Maatkampweg, Prins Hendriklaan, Stationsweg en Vlinthof.

Baarn rijk aan erfgoed

In 2019 heeft de gemeenteraad de Cultuurhistorische Waardenkaart vastgesteld. Onderzoekers van het Monumenten Advies Bureau hebben ongeveer 1.300 objecten in de gemeente Baarn bekeken, waaronder ook panden of objecten die niet waren aangewezen als rijks- of gemeentelijk monument. Het bureau heeft zes criteria gebruikt die niet alleen in Baarn maar ook in andere gemeenten worden gebruikt om een object te waarderen. Het gaat dan om stedenbouwkundige en ensemblewaarde, beeldbepalende waarde, herkenbaarheid, gaafheid, architectuur- en bouwhistorische waarde en zeldzaamheidswaarde.

Aanwijzingen in delen

Uiteindelijk gaat het om 152 objecten die zullen worden voorgedragen om te worden aangewezen als monument. Daar zitten ook delen van straten tussen (zoals de Ferdinand Huycklaan), zodat het werkelijke aantal hoger zal zijn. De gemeente werkt in zogenaamde ‘tranches’(delen), dat wil zeggen dat ze niet in één keer allemaal worden aangewezen maar in gedeeltes. In het eerste gedeelte zat bijvoorbeeld woningbouwcomplex Het Rode Dorp, dat sinds begin 2022 definitief is aangewezen als gemeentelijk monument. Dit is het tweede deel en hierna volgen nog vier.

Beschermen en behouden voor de toekomst

De eigenaren en bewoners hebben dus een brief ontvangen waarin staat dat de gemeente het pand dat ze bezitten, bewonen of gebruiken graag wil aanwijzen als monument. In vaktermen betekent dit dat de ‘voorbescherming’ van toepassing is. Dit betekent dat de gemeente het opvat als was het een monument. Hiermee zorgen we dat er niets waardevols verdwijnt, totdat het definitief wordt aangewezen en op de monumentenlijst wordt.

Modernisering of verduurzaming blijft mogelijk

Het betekent niet dat er niets meer mag veranderen aan het pand. Modernisering of verduurzaming blijft mogelijk. Hiervoor moet dan wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Op deze manier kan de gemeente zorgen dat de monumentale waarden blijven bestaan en toekomstige generaties ervan kunnen blijven genieten.  Eigenaren krijgen advies hoe ze met deze waarden om kunnen gaan bij verbouwingen of aanpassingen. Op deze manier worden de panden of objecten zo veel mogelijk beschermd en bewaard voor de toekomst.

Vervolgstappen

De eigenaren kunnen de gemeente laten weten wat ze van de mogelijke aanwijzing van hun pand als monument vinden, een zogenaamde zienswijze. Dat kan met een brief of in een gesprek. Deze zienswijze over deze mogelijke aanwijzing nemen burgemeester en wethouder mee in hun overwegingen om uiteindelijk een definitief besluit te nemen.