U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U heeft hiervoor een advocaat nodig om deze aanvraag in te dienen.

Hoe het werkt

  • Neem contact op met een advocaat.
  • De advocaat dient vervolgens de aanvraag in bij de rechtbank.
  • Bij een minderjarige doet een van de ouders of de voogd het verzoek via een advocaat.
  • Heeft de rechter uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u binnen 3 maanden hoger beroep indienen bij het gerechtshof.

Aanpassen van documenten

  • Uw nieuwe voornaam moet op uw identiteitsbewijs staan. Vraag daarom een nieuw paspoort, identiteitskaart en/of nieuw rijbewijs aan.
  • Als de rechter besluit dat uw voornaam gewijzigd mag worden, past de gemeente uw geboorteakte aan.
  • De gemeente registreert uw nieuwe voornaam. Alle overheidsinstanties die gegevens krijgen van de gemeente weten dan ook uw nieuwe voornaam.
  • Aan andere instanties geeft u zelf door dat u een nieuwe voornaam hebt.

Hoe lang het duurt

Hoe lang het duurt om uw voornaam te wijzigen wisselt. Dit hangt af van de drukte bij de rechtbank.

Aanvullende informatie

Transgender personen hoeven niet naar de rechtbank als zij hun voornaam willen wijzigen. Een transgender persoon kan direct terecht bij de gemeente. Wel zijn een aantal documenten nodig, waaronder een verklaring van een arts.