We delen Baarn niet alleen met elkaar, maar ook met vele diersoorten. Om u inzicht te geven in de diersoorten binnen de Baarnse bebouwde kom is het digitale boek 'Natuur in Baarn' gemaakt. In het boek is te lezen welke dieren in de Baarnse bebouwde kom leven en wat het maakt dat zij hier leven. Ook staan er tips in voor een gezonde en diverse natuur. Want veel of weinig moeite: iedereen kan iets doen om de Baarnse natuur in stand te houden.

Ecologisch onderzoek

Om te onderzoeken welke diersoorten allemaal leven in de Baarnse bebouwde kom hebben ecologen van de RUD Utrecht onderzoek gedaan hiernaar. Daaruit kwamen verschillende bijzondere bevindingen: zo blijkt beschermde huismus nog goed aanwezig te zijn in Baarn, is de unieke groep ransuilen in beeld gebracht en zijn er nog vele andere vogelsoorten gespot. Ook zijn er regelmatig eekhoorns gezien in het centrum rondom de Pekingtuin.

Digitaal boek 'Natuur in Baarn'

Het boek Natuur in Baarn is beschikbaar in een digitale versie met de oorspronkelijke vormgeving plus een toegankelijke tekstvariant voor mensen die gebruikmaken van voorleessoftware.   

De vormgeving van het boekje en alle illustraties zijn gemaakt door Sylvia Machgeels (sylviamachgeels.nl(externe link)).

Inkijkexemplaren

Wilt u liever de papieren versie van het boek lezen? U kunt het boek lenen in de Baarnse bibliotheek(externe link). Ook liggen liggen er inkijkexemplaren in de publiekshal van het gemeentehuis en bij natuur- en milieucentrum De Groene Inval(externe link)