Nederlander worden door naturalisatie

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Een van de manieren is door naturalisatie. Naturalisatie betekent het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

U maakt hiervoor wel eerst een afspraak via 035 - 548 16 11.

Hoe het werkt

Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Bekijk van tevoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

Wat moet ik doen

 • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
 • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
 • U betaalt de kosten.
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
 • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

Als u wordt genaturaliseerd krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst heet de naturalisatieceremonie. U moet hieraan meedoen. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Dan krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

Wat moet ik meenemen

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige paspoort
 • uw geboorteakte
 • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

 • huwelijksakte
 • akte van geregistreerd partnerschap
 • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

Let op!

 • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
 • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat dan de documenten eerst vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.

Kosten

Aan naturalisatie zijn kosten verbonden. In onderstaande tabel ziet u de tarieven.

ProductKosten
Naturalisatie enkelvoudig€ 1023,-
Medenaturalisatie minderjarig kind€ 151,-
Naturalisatie enkelvoudig laag tarief€ 760,-
Naturalisatie meervoudig€ 1305,-
Naturalisatie meervoudig laag tarief€ 1044,-

Contact

Team Burgerzaken
Telefoon: 035 - 548 16 11

Aanvullende informatie

Als u foute informatie gegeven heeft of belangrijke informatie achterhoudt, dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken.

Hierdoor kunt u staatloos worden.