Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vanaf dat moment worden de bestemmingsplannen vervangen door een zogeheten omgevingsplan. Een omgevingsplan is één plan voor de hele gemeente.
Voor initiatiefnemers met (ver)bouwplannen is het goed te weten wat de overgang naar de nieuwe Omgevingswet betekent. De gemeente helpt daarbij en licht initiatiefnemers graag in over wat voor hun plan het beste is. Dit doet de gemeente om de overgang naar de nieuwe wet soepel te laten verlopen. En om te voorkomen dat initiatiefnemers onnodige kosten maken, bijvoorbeeld voor stukken die met de nieuwe wet niet meer bruikbaar zijn.

Twee aanvraagprocedures

Er zijn momenteel twee procedures waarmee medewerking aan een plan kan worden verleend. Men kan een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen of een vergunning aanvragen om van het bestemmingsplan af te wijken. Deze twee procedures blijven bestaan wanneer de Omgevingswet ingaat. Alleen spreken we na 1 januari van een ‘wijziging van het omgevingsplan’ en van een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’.

Gevolgen overgang Omgevingswet

Er is rond de invoering van de Omgevingswet sprake van een overgangssituatie. Bestemmingsplannen waarvan het ontwerp uiterlijk op 31 december 2023 ter inzage ligt, worden daarna nog onder de huidige wetgeving afgehandeld. Die datum lijkt misschien ver weg, maar de voorbereiding van een bestemmingplan(wijziging) neemt maanden in beslag. Denk aan het doen van flora -en faunaonderzoek of bodemonderzoek.

Dit betekent in de praktijk dat een nieuwe procedure voor een bestemmingsplan(wijziging) niet meer onder de huidige wetgeving afgehandeld kan worden. Een plan dat de inzagedatum van uiterlijk 31 december a.s. niet haalt, moet vanaf 1 januari a.s. verder behandeld worden met de regels van de nieuwe Omgevingswet. Dit zou voor initiatiefnemers een veranderde aanpak en extra kosten betekenen. Om die ongemakken en onkosten te voorkomen, neemt de gemeente verzoeken tot het wijzigen van het bestemmingsplan niet meer in behandeling, maar denkt met initiatiefnemers mee over andere mogelijkheden.

Andere mogelijkheden

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen in veel gevallen ook met een uitgebreide omgevingsvergunning worden gerealiseerd. Een dergelijke omgevingsvergunning moet dan voor 1 januari 2024 aangevraagd zijn. Dan behandelt de gemeente de aanvraag volgens de huidige regelgeving. Is dit geen mogelijkheid, dan gaat de gemeente graag in overleg met de initiatiefnemer om het plan voor te bereiden onder de regels van de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswet

Meer informatie over de Omgevingswet leest u op de website van de Rijksoverheid(externe link).