De gemeente is eigenaar van onroerende zaken, zoals huizen en gebouwen. Ook stukken grond vallen hieronder, bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond, groenstroken en snippergroen. Wilt u een huis, gebouw of een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Wat moet ik doen

Wilt u een onroerende zaak kopen, huren of pachten? U kunt een digitale aanvraag doen met uw DigiD (voor particulieren) of met eHerkenning (voor bedrijven). Naar aanleiding van deze aanvraag, neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om uw plannen te bespreken.