Wilt u een overledene laten opgraven om deze op een andere plaats te herbegraven of alsnog te laten cremeren? U heeft hiervoor altijd toestemming nodig van de rechthebbende op het graf.

Behalve toestemming van de rechthebbende(n) moet u of uw uitvaartondernemer een vergunning aanvragen bij de gemeente. De vergunning wordt afgegeven onder strikte voorwaarden, zoals:

  • Aanwezigheid van medisch toezicht;
  • Het tijdstip waarop de opgraving plaatsvindt;
  • De manier waarop het stoffelijk overschot vervoerd wordt (bijvoorbeeld in een gesloten kist).

De wet kent een grafrusttermijn van 10 jaar. Na die tijd mag een graf worden geopend voor herbegraven of ruimen. In bijzondere gevallen kan met toestemming van de burgemeester een graf al eerder dan 10 jaar worden geopend. Voor crematie binnen 1 jaar na begraving hebt u toestemming nodig van de officier van justitie van de plaats van opgraving.

Herbegraven of alsnog cremeren

U kunt goede redenen hebben om een overledene te laten opgraven. Bijvoorbeeld als u de overledene in een ander graf wilt herbegraven of wilt overbrengen naar een andere begraafplaats. Ook kunt u alsnog laten cremeren. Dit kan ook als de overledene in een algemeen graf ligt.

Wat moet ik doen

Neem contact op met de begraafplaatsadministratie voor de aanvraag van een vergunning.

Kosten

ProductenKosten
Op verzoek ruimen van een particulier (kinder-)graf€ 615
Op verzoek ruimen van een particulier urnengraf of particuliere urnennis€ 305
Op verzoek opgraven en gelijk herbegraven in hetzelfde graf (schudden)€ 460
Op verzoek opgraven en herbegraven op dezelfde begraafplaats of herbegraven elders (exclusief begraafrecht)€ 615

Aan deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.

Contact

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeente Baarn.

Dit kan per telefoon op het nummer 035 548 16 11 of per e-mail via begraafplaats@baarn.nl.