Overeenstemming verlenging en uitbreiding opvang asielzoekers bij landgoed Paleis Soestdijk

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE), en de gemeente Baarn hebben overeenstemming bereikt over het verlengen van de opvang van asielzoekers op het voormalige marechausseeterrein bij landgoed Paleis Soestdijk. Daarnaast breidt het COA met instemming van de gemeente het aantal asielzoekers uit tot maximaal 152, het richtgetal uit de Spreidingswet. Hiermee wordt bijgedragen aan de grote landelijke behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers.

Op het voormalige marechausseeterrein worden sinds twee jaar alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar opgevangen. In het algemeen verloopt de opvang naar tevredenheid: de meeste jongeren gaan naar school en een aantal voetbalt bij SV Baarn. Daarom is het aantal jongeren in de afgelopen periode uitgebreid van 50 naar 90. 

De gemeente Baarn en het COA werken aan een nieuwe bestuursovereenkomst, waarin ook afspraken worden gemaakt over onderwijs en jeugdzorg. Ondertussen hebben COA en MBE de gelegenheid om tot een overeenkomst na de verlenging voor langdurig gebruik van het marechausseeterrein te komen. Daardoor kan er een duurzame oplossing komen voor de opvang van asielzoekers in Baarn. Op 1 oktober aanstaande moet die overeenstemming er zijn, waarna de afspraken per 1 januari 2025 zijn beslag moeten krijgen.

Groot tekort opvangplekken

Gezien de grote landelijke behoefte aan opvangplekken, streeft de gemeente Baarn naar verlenging van de overeenkomst tussen COA en MBE. De gemeente bewaakt de voortgang van de gesprekken hierover nauwgezet. Conform de Spreidingswet zou Baarn maximaal 152 asielzoekers moeten opvangen. Wethouder De Vries: “Het college neemt zijn verantwoordelijkheid in deze kwestie, en dit aantal vormt dus het uitgangspunt in de besprekingen over de verlenging van de overeenkomst. Wij zijn daarom blij dat de MeyerBergman Erfgoed Groep, eigenaar van landgoed Paleis Soestdijk, de locatie beschikbaar wil blijven stellen.” Gedeputeerde Asiel en Migratie Rob van Muilekom van de provincie Utrecht geeft aan: ”Goed om te zien dat de gemeente Baarn haar verantwoordelijkheid neemt en haar aandeel levert aan de opvang van AMV-ers en andere vluchtelingen. Dit is belangrijk voor de realisatie van de totaalopgave waar we in de provincie Utrecht voor willen staan.”

Differentiatie is belangrijk

Het COA heeft aangegeven dat zij naast het opvangen van de huidige 90 jongeren op deze locatie liefst ook andere doelgroepen wil opvangen. Belangrijk is dat die doelgroep past bij de jongeren. Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA: “We zijn blij dat we in Baarn vluchtelingen kunnen blijven opvangen. De afgelopen jaren hebben we in Baarn al veel minderjarige jongeren een plek kunnen geven en het is goed om te zien dat de gemeente Baarn dit wil voortzetten. In ieder geval tot het einde van dit jaar en hopelijk in de toekomst voor een langere periode.”

Omgevingsplan

De opvang van vluchtelingen op deze locatie is in strijd met het geldende omgevingsplan Landelijk Gebied uit 2009. De locatie heeft de bestemming Maatschappelijk - Marechaussee. Het college heeft eerder besloten om mee te willen werken aan een afwijking van het omgevingsplan voor de huidige opvang. Voor de nieuwe opvang zal weer tijdelijk ontheffing nodig zijn en mogelijk op termijn een aanpassing van het omgevingsplan. Het COA zal deze vergunning moeten aanvragen en mogelijk op termijn een wijziging van het omgevingsplan middels een BOPA.