Als u in een gebied woont waar een parkeervergunningstelsel van kracht is, kunt u een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente. 

In Lage Vuursche is een parkeervergunningenstelsel ingevoerd. Dit stelsel geldt voor de volgende straten:

 • Eikenlaan 
 • Beukenhof
 • Koudelaan (het gedeelte binnen de bebouwde kom)
 • Slotlaan
 • Dorpsstraat.

De gemeente Baarn verstrekt alleen onder bepaalde voorwaarden een parkeervergunning in Lage Vuursche. Dit doet u via onderstaande knop. U kunt hier ook een wijziging van uw kenteken doorgeven.

DigiD linkAanvraag Parkeervergunning en Parkeerkaart Lage Vuursche

Hoe het werkt

U kunt een parkeervergunning aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u staat ingeschreven als inwoner van de gemeente Baarn onder postcode 3749 (Lage Vuursche)
 • u bent eigenaar van het voertuig of gebruiker van een leaseauto of bedrijfsauto
 • u hebt geen eigen parkeergelegenheid op eigen terrein, zoals een garage of oprit.

Er zijn 3 soorten parkeervergunningen:

Bewonersparkeervergunning

Er worden maximaal 2 parkeervergunningen per huisadres verstrekt: als een bewoner een eigen parkeerplaats heeft, wordt er dus maar 1 parkeervergunning verstrekt.


Bezoekersparkeervergunning

Per huisadres heeft men recht op maximaal 1 bezoekersparkeervergunning. De bezoekersparkeervergunning mag niet worden gebruikt voor een eigen auto, een lease- of bedrijfsauto.


Zakelijke parkeervergunning

Een bedrijf heeft recht op maximaal 2 parkeervergunningen. Als een bedrijf parkeerplaatsen heeft op eigen terrein krijgt men naar rato minder parkeervergunningen.

Wat moet ik doen

Aanvragen: bewonersvergunningen en zakelijke vergunningen

Een parkeervergunning moet u schriftelijk aanvragen. Met de aanvraag stuurt u het volgende mee:

 • een kopie van het kentekenbewijs 1 en 2
 • indien van toepassing een kopie van de leaseovereenkomst
 • indien van toepassing een schriftelijke verklaring van de werkgever dat de betreffende auto permanent aan de aanvrager ter beschikking is gesteld
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • een aanduiding voor welk adres in Lage Vuursche de vergunning is bedoeld.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Aanvragen: bezoekersparkeervergunning

Een bezoekersparkeervergunning moet u schriftelijk aanvragen. Met de aanvraag stuurt u het volgende mee:

 • en kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • een aanduiding voor welk adres de aanvraag is bedoeld.

Online aanvragen

U vraagt de parkeervergunning aan bij de gemeente. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • uw DigiD inlogcode
 • uw gegevens om te internetbankieren

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Contact

Team Vergunningverlening
Telefoon: 0355481611