Het is autobedrijven (garages, autoservicebedrijven, autoverhuurders, etc.) verboden om drie of meer auto's op de openbare weg te zetten binnen een straal van 100 meter. U kunt bij de gemeente een ontheffing van het verbod voor uw autobedrijf aanvragen als u auto's op de openbare weg wilt plaatsen.

Hoe het werkt

U kunt voor maximaal 5 auto’s een ontheffing aanvragen voor de duur van maximaal één week.

Een ontheffing wordt geweigerd als:

  • Parkeren gevaar oplevert voor de verkeersveiligheid.
  • Parkeren overlast geeft voor de omgeving.
  • Er alternatieven voorhanden zijn.

Wat moet ik doen

  • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.
  • Geef aan waarom u de ontheffing wilt en voor welke locatie.

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten

Voor een ontheffing bent u legeskosten verschuldigd.

Contact

Team Vergunningverlening
Telefoon: 035 - 548 16 11