Met een paspoort reist u naar elk land in de wereld en kunt u ook laten zien wie u bent (identificeren). U betaalt de kosten bij de aanvraag. Het paspoort ligt na 6 werkdagen voor u klaar. Wilt u een paspoort aanvragen of ophalen? Het aanvragen en ophalen moet u persoonlijk doen. U maakt hiervoor een afspraak.

Wat moet ik doen

 • U vraagt een nieuw paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u ook een paspoort aan voor uw kind? Neem uw kind dan mee.
 • U laat uw vingerafdrukken maken op een speciaal apparaat van de gemeente.
 • U moet uw paspoort persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, daarna vervalt uw paspoort. Haalt u ook een paspoort voor uw kind op? Neem uw kind dan mee.
 • Is uw paspoort verlopen? Dan levert u het in bij de gemeente.

Vingerafdrukken

In uw paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen. Let op! Zorg voor schone vingers. Verfresten en ander vuil op uw vingers kunnen problemen geven bij het nemen van vingerafdrukken. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen vingerafdrukken te laten maken.

Lichamelijke of verstandelijke beperking

Kunt u het paspoort niet persoonlijk aanvragen omdat u een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt? Neemt u dan contact op met afdeling burgerzaken. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

Kunt u uw vingerafdrukken niet laten maken door uw lichamelijke of verstandelijke beperking? U kunt toch een paspoort aanvragen. Is uw beperking tijdelijk, dan krijgt u een paspoort dat 1 jaar geldig is. Is uw beperking blijvend, dan krijgt u een paspoort dat 10 jaar geldig is.

Hoe lang het duurt

U kunt uw paspoort na 6 werkdagen afhalen. Als u een spoedaanvraag 's ochtends hebt gedaan, kunt u uw paspoort meestal de volgende werkdag of in ieder geval na 2 werkdagen ophalen.

Als u uw oude paspoort niet meer hebt en u hebt geen ander identiteitsbewijs, doet de gemeente onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw paspoort krijgt.

Wat moet ik meenemen?

Wat moet ik meenemen

 • Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen. Let op! Een pasfoto mag maximaal 6 maanden oud zijn. 
 • Alle paspoorten en identiteitskaarten die u nog hebt, ook als ze zijn verlopen.
 • Als u een tweede paspoort aanvraagt, neemt u bewijzen mee dat u het tweede paspoort nodig hebt.
 • Als uw paspoort in het buitenland is kwijtgeraakt of gestolen, dan neemt u het buitenlandse proces-verbaal mee.
 • Pinpas of geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

Minderjarige kinderen

Voor kinderen onder de 18 jaar neemt u ook het volgende mee:

 • Schriftelijke toestemming van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Gebruik hiervoor het formulier Toestemmingsverklaring reisdocumenten, deze vindt u onderaan deze pagina. 
 • (Kopie van) het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.
 • Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun paspoort.
 • Minimaal één ouder of verzorger moet aanwezig zijn bij de aanvraag.

Download Toestemmingsverklaring reisdocument kinderen (PDF)

Let op

Reist u met kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan zij? Of bent u niet de ouder van het kind? Dan kan dit problemen opleveren bij de identiteitscontrole op het vliegveld. U heeft een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent of dat u toestemming heeft om met het kind te reizen. Dit regelt u bij de Koninklijke Marechaussee.

Kosten

Vraagt u een paspoort aan, dan zijn hier kosten aan verbonden. De kosten voor 2023 vindt u hieronder. 

ProductKosten
Paspoort, 10 jaar geldig€ 83,85
Paspoort, 5 jaar geldig (minderjarigen)€ 63,40
Zakenpaspoort€ 83,85
Paspoort voor vluchtelingen€ 63,40
Paspoort voor vreemdelingen€ 63,40
Extra kosten spoedpaspoort€ 57,05

Paspoort kwijt of gestolen?

Bent u uw paspoort kwijt, of is deze gestolen? Dan kunt u hier online, via DigiD, een melding van maken.

Vermissing of diefstal paspoort (DigiD)

Noodpaspoort en overige paspoorten

Noodpaspoort

Tijdens een reis in het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Als u dit niet heeft, kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen. Dit regelt u bij de Koninklijke Marechaussee.

Zakenpaspoort

Reist u veel waardoor u veel stempels in uw paspoort krijgt? Dan kan uw paspoort vol raken, voordat het is verlopen. Om dat te voorkomen kunt u een 'zakenpaspoort' aanvragen. Dat is een gewoon paspoort, maar het heeft meer bladzijden voor stempels.

Tweede paspoort

Een tweede paspoort is bedoeld voor mensen die regelmatig verschillende landen bezoeken, waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Een tweede paspoort is tevens bedoeld voor mensen die binnen een bepaalde periode naar verschillende landen gaan reizen waarvoor een visum moet worden aangevraagd. U kunt een tweede paspoort krijgen als uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig is. Bij een tweede paspoortaanvraag heeft u nodig:

 • Een boeking van een reis naar een land waarbij de stempels in hun paspoort van reeds bezochte landen problemen kunnen veroorzaken bij de toelating in een ander land.
 • Een boeking voor een reis én een bewijs waaruit blijkt dat het eerste paspoort voor een visum bij een ambassade of consulaat is.

Vreemdelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor personen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Dit paspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Voor meer informatie over dit paspoort dient u vooraf contact op te nemen met team Burgerzaken.

Vluchtelingenpaspoort

Een vluchtelingenpaspoort is een Nederlands reisdocument voor vluchtelingen. U kunt ermee naar landen buiten Nederland reizen. Maar niet naar uw land van herkomst. Dit paspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Voor meer informatie over dit paspoort dient u vooraf contact op te nemen met team Burgerzaken.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?