Vanaf 1 januari 2018 zijn de landelijke regels voor kinderopvang veranderd. De peuterspeelzaal voor peuters van 2,5 tot 4 jaar valt onder de Wet kinderopvang. De peuterspeelzaal heet voortaan peuteropvang. U heeft recht op een bijdrage in de kosten van de peuteropvang. Dit kan kinderopvangtoeslag zijn via de belastingdienst of de nieuwe gemeentelijke toeslag peuteropvang en voorschoolse educatie.

Het doel van de voorschoolse educatie is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Onder 'Hoe het werkt' kunt u hierover meer informatie lezen.

Hoe het werkt

Door de nieuwe wetgeving zijn alle peuterspeelzalen vanaf nu kinderdagverblijven. Als u uw kind na 1 januari 2018 aanmeldt voor peuteropvang dan is deze informatie belangrijk voor u. Mogelijk heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de Belastingdienst een deel van uw peuteropvang. U of de peuteropvang krijgt dan het bedrag van de Belastingdienst op de bankrekening.

Over het algemeen heeft u wel recht op kinderopvangtoeslag als:

  • Beide ouders werken of studeren.
  • U een alleenstaande ouder bent die werkt of studeert.

Over het algemeen heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag als:

  • Beide ouders niet werken of studeren.
  • 1 van beide ouders werkt (alleenverdiener) of studeert.
  • U een alleenstaande ouder bent die niet werkt of niet studeert.

Op de website van de Rijksoverheid(externe link) kunt u alle informatie voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag en is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar? Dan krijgt u een vergoeding van de gemeente voor een peuterplek van 7 uur per week verdeeld over 2 dagdelen (40 weken per jaar). U kunt dit zelf regelen bij de peuteropvang. Let op: de gemeentelijke toeslag krijgt u niet op uw bankrekening. Deze toeslag betalen wij uit aan uw opvangorganisatie waardoor u een lager uurtarief betaalt.

Heeft uw kind een indicatie voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) dan heeft u naast de toeslag van de Rijksoverheid of de gemeente, ook recht op 7 uur per week extra peuteropvang bij een kinderopvangorganisatie die VVE aanbiedt. U betaalt hiervoor een kleine eigen bijdrage. Dit regelt u via uw opvangorganisatie die peuteropvang en VVE aanbiedt. een indicatie voor VVE wordt door de GGD afgegeven.

Kwaliteit

Alle kinderopvangorganisaties moeten voldoen aan verschillende kwaliteitseisen die in de wet zijn vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor het inspecteren van de locaties. De GGD voert deze taak uit voor de gemeente. Daarnaast moeten alle kinderopvangorganisaties ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang(externe link). Hier kunt u meer informatie over de door u gekozen kinderopvangorganisatie opvragen.

Contact

Heeft u nog vragen over peuteropvang of voorschoolse educatie? Neem dan per mail contact met ons via gemeente@baarn.nl of via het telefoonnummer 035 - 548 16 11.

Kwaliteit

Alle kinderopvangorganisaties moeten voldoen aan verschillende kwaliteitseisen die in de wet zijn vastgesteld. De gemeente is verantwoordelijk voor het inspecteren van de locaties. De GGD voert deze taak uit voor de gemeente. Daarnaast moeten alle kinderopvangorganisatie ingeschreven staan in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier kunt u informatie over de door u gekozen kinderopvangorganisatie opvragen.