De Baarnse gemeenteraad organiseert op dinsdagavond 5 maart in De Herberg van Paulus (Stationsweg 16, 3743 EN Baarn) een themabijeenkomst voor inwoners over de openbare ruimte. Een aantrekkelijke openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente. Een goede inrichting en beheer draagt bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en de identiteit van Baarn. Onder de noemer ‘Raad op Pad’ willen de raadsleden luisteren naar wat inwoners belangrijk vinden en welke (financiële) keuzes zij zouden maken als het gaat om beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De bijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en duurt tot 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

De openbare ruimte is van en voor iedereen. Openbare ruimte is wat je ziet als naar buiten gaat, zoals wegen, fietspaden, bankjes, prullenbakken, stoepen, pleinen, speelplaatsen en openbaar groen. Onder de grond is een onzichtbare wereld van rioolbuizen, kabels en leidingen.

Onderhoud, inrichting en beheer van de openbare ruimte is een belangrijke kerntaak van de gemeente, waar veel geld in omgaat. De gemeente is hiervoor verantwoordelijk. De gemeenteraad bepaalt op welk kwaliteitsniveau dat gebeurt. Omdat de financiële budgetten niet onbeperkt zijn, moet de gemeenteraad hier verschillende keuzes in maken. Tijdens de Raad op Pad-bijeenkomst gaat de gemeenteraad op een interactieve manier graag met inwoners in gesprek over wat zij belangrijk vinden en welke keuzes zij zouden maken. 

Aanmelden

Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst van de Raad op Pad bij te wonen. De toegang is gratis. Met het oog op de voorbereidingen, verzoeken wij u vriendelijk om u aan te melden via raadoppad@baarn.nl of via raadsadviseur Daniël Bulthuis van de gemeenteraad van Baarn, tel. 06-43244033. Ook bij vragen en/of voor meer informatie over de bijeenkomst van de Raad op Pad kunnen inwoners contact met hem opnemen.

Raad op Pad

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad verschillende ‘Raad op Pad’-bijeenkomsten voor inwoners. De bijeenkomsten zijn bedoeld om meer en beter in contact te komen met inwoners rond actuele thema’s, óók – of juist – zonder dat er directe inspraak of besluitvorming aan de orde is. Eerdere bijeenkomsten gingen onder meer over seniorenwoningen, de aanpak van eenzaamheid, de toekomst van het boerenbedrijf, woonruimte voor twintigers en parkeren in woonstraten.