De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en ondersteunt daarmee de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende rol.

In de praktijk betekent dit dat de Rekenkamer onderzoekt:

 • of de gemeente de door haar gestelde doelen werkelijk bereikt;
 • of zij die doelen bereikt tegen de laagst mogelijke kosten;
 • en of zij daarbij handelt binnen hogere en eigen wet- en regelgeving.

De Rekenkamer doet per jaar 1 à 2 onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen in die onderzoeken zijn erop gericht om van te leren.

De Rekenkamer is volledig onafhankelijk. Zij wordt in haar werkzaamheden ondersteund door de griffie.

Wie zitten er in de Rekenkamer?

De Rekenkamer bestaat op dit moment uit 2 leden, die door de gemeenteraad voor 6 jaar worden benoemd.

Kees Langerwerf

Telefoon: 06 - 16 51 41 41
Nevenfuncties:

 • Geen

Jeroen van den Heuvel

Telefoon: 06 - 22 52 94 27
Nevenfuncties:

 • Directeur/eigenaar van Co-Effective
 • Raadslid D66 Zeist

Het algemene e-mailadres van de Rekenkamer is rekenkamer@baarn.nl 

Onderzoeken, jaarplannen en -verslagen

Actuele onderzoeken

Op dit moment werkt de Rekenkamer aan het volgende onderzoek:

 • Informatieveiligheid
 • Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
 • Doorwerking RMN-onderzoek

Afgeronde onderzoeken

De Rekenkamer heeft onlangs de volgende onderzoeken afgerond:

 • Dienstverlening
 • Inburgering & Integratie
 • Subsidieverlening

U kunt hier de afgeronde onderzoeken inzien.

Jaarplannen, jaarverslagen en verordening