Gemeente krijgt honderden meningen, ideeën en tips

Meer dan 1500 Baarnaars hebben de gemeente hun mening, idee of tip meegegeven tijdens de brede participatieronde voor inwoners afgelopen najaar. Inwoners zeggen vooral de thema’s leefomgeving en wonen het belangrijkst het vinden. Ook willen zij graag meer communiceren en participeren met de gemeente. Het college van B&W gaat nu verder met de resultaten aan de slag.

Het college wil graag met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen werken aan het beste voor Baarn. In de Baarnse samenleving is namelijk veel kennis, kunde en creativiteit aanwezig. Het college wil deze sterkte meer benutten bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Om hun inbreng te geven konden inwoners in september en oktober een enquête invullen. Ook zijn er diverse bijeenkomsten en huisbezoeken georganiseerd waar iedereen welkom was. Dat alles leverde vele honderden meningen, ideeën en tips op.

Veel genoemd

Uit de resultaten komt naar voren dat bepaalde thema’s meer dan gemiddeld door inwoners benoemd worden. Zo vragen veel inwoners aandacht voor het onderhoud van de groene leefomgeving en voor het afvalbeheer. Ook leeft er een behoefte aan meer woningen en een goede doorstroming op de woningmarkt. Jongeren vragen vooral om meer activiteiten gericht op de jeugd. En breed leeft er de wens om meer en vaker bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid betrokken te worden.

Vervolg

Het college is blij met de bijzonder rijke oogst van de participatieronde. De gemeente gaat de respons bekijken op wat er eenvoudig en zonder extra kosten op korte termijn verbeterd kan worden. Ingewikkelder wensen die meer tijd, geld of personele inzet vragen, worden eerst verder uitgewerkt, zodat ze goed kunnen worden afgewogen. Streven is dat dit begin volgend jaar teruggekoppeld kan worden naar inwoners. Daarbij wordt ook bekeken hoe inwoners bij maatregelen kunnen worden betrokken. Alle resultaten met vervolgstappen worden te zijner tijd op de gemeentelijke website geplaatst.