De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

DigiD linkRioolaansluiting aanvragen

De gemeente is verantwoordelijk voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afval- en hemelwater op haar grondgebied. Zij beheert het rioleringsstelsel. Wie afvalwater wil lozen moet zorgen voor een aansluiting op het riool. Iedereen die afvalwater loost in de bodem is verplicht een rioolaansluiting te hebben (bij al langer bestaande situaties geldt een overgangsregeling, zie wetten en regels).

De gemeente legt het riool vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens aan. U moet zelf voor een controle-put (315 mm) zorgen vlakbij de erfgrens. De kosten zijn voor de aanvrager. Het is niet toegestaan om zelf een aansluiting op het hoofdriool te maken.

Hoe het werkt

Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Als u aansluit op een gescheiden stelsel, dan heeft u een aansluiting nodig voor de afvoer van zowel het vuile water als het regenwater.

Wat moet ik doen

U kunt bij de receptie in het gemeentehuis een aanvraagformulier ophalen.

Het is ook mogelijk uw aanvraag om aangesloten te worden op het riool digitaal in te dienen en te betalen.

Kosten

U kunt een aanvraag voor een rioolaansluiting digitaal aanvragen. De kosten voor de aanvraag zijn € 1.264,50 (€ 264,25 voor de legeskosten en € 1000,25 voor de aansluitkosten, tarief 2024) voor een leiding met een standaard diameter van 125 mm. Dit geldt voor aansluitleidingen binnen de bebouwde kom, gerekend vanaf  de aansluiting op het hoofdriool tot aan de erfafscheiding.

Heeft uw aan te sluiten rioolleiding een diameter van meer dan 125 mm, of moet uw aansluitleiding worden aangesloten op een drukrioleringssysteem, dan betaalt u meer voor een rioolaansluiting. De kosten worden vooraf bepaald aan de hand van een prijsopgave gemaakt door één of meerdere erkende aannemersbedrijven. Deze kosten worden door de gemeente aan u doorberekend. De hoogte van de kosten is sterk afhankelijk van de situatie.

De behandelend ambtenaar neemt contact met u op over de te volgen procedure. Het verdient aanbeveling om een revisietekening van de aansluiting op eigen terrein te laten maken met een schaal van 1 : 100 en deze naar de gemeente te sturen. De gemeente Baarn bewaart de tekening dan in het bouwarchief.

Contact

Team Planvoorbereiding en Beheer
Telefoon: 035 548 16 11