Als u dringend een (andere) woonruimte nodig hebt, dan kunt u in een aantal uitzonderlijke situaties een urgentieverklaring aanvragen. Een urgentieverklaring is een middel waarmee woningzoekenden met voorrang in aanmerking kunnen komen voor een sociale huurwoning.

Op de website van woningnet(externe link) worden de vrijkomende sociale huurwoningen in Baarn aangeboden.

Hoe het werkt

De vrijkomende sociale huurwoningen in Baarn worden aangeboden op woningnet.(externe link) Op deze site kunt u zich inschrijven als woningzoekende, leest u hoe u kunt reageren en hoe de toewijzing gaat en vindt u de eisen die gesteld worden aan uw inkomen.

Als u dringend een (andere) woonruimte nodig hebt, dan kunt u in een aantal uitzonderlijke situaties een urgentieverklaring aanvragen.

Wat moet ik doen

U kunt een urgentieverklaring digitaal aanvragen. Klik hiervoor op de button bovenaan deze pagina.

In het digitale aanvraagformulier krijgt u een aantal vragen. Het kan zijn dat u een melding krijgt dat u niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. U kunt de aanvraag dan sluiten, u hoeft dan geen geld te betalen.

Voordat u een aanvraag doet, kunt u altijd eerst contact opnemen met het loket Wonen, Zorg & Welzijn. De medewerkers van het loket kunnen u een inschatting geven of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Ook denken zij met u mee als dit niet het geval is. De contactgegevens van het loket vindt u onder ‘Contact’.

Kosten

Een aanvraag voor een urgentieverklaring kost geld, ook als uw aanvraag wordt afgewezen of als u de aanvraag intrekt. U betaalt dus niet voor de urgentieverklaring, maar voor de aanvraag.

De tarieven voor 2023 zijn als volgt:

  • Voor een urgentieaanvraag met een medische indicatie zijn de kosten € 62,40
  • Voor een urgentieaanvraag met een sociale indicatie zijn de kosten € 51,80

Contact

Meer informatie over de sociale huurwoningen vindt u op www.woningneteemvallei.nl(externe link) of u kunt contact opnemen met het klantencontactcentrum van Woningnet: 035 548 50 50

Heeft u vragen over de urgentieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie en om een afspraak te maken, neemt u contact op met:

Loket Wonen, Zorg en Welzijn
Telefoon: 035 548 16 11