Als u dringend een (andere) woonruimte nodig heeft, dan kunt u in een aantal uitzonderlijke situaties een urgentieverklaring krijgen. Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op andere woningzoekenden. U vraagt de urgentieverklaring aan bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Op de website van Woningnet staan de vrijkomende sociale huurwoningen in Baarn.

Hoe het werkt

U staat ingeschreven als woningzoekende op Woningnet.

Een urgentieverklaring vraagt u aan bij de gemeente waarin u nu ingeschreven staat. Als inwoner van Baarn gebruikt u hiervoor een digitaal aanvraagformulier. In dat formulier krijgt u een aantal vragen.

Het kan zijn dat u een melding krijgt dat u geen urgentieverklaring kunt krijgen. U kunt de aanvraag dan sluiten. U hoeft dan geen geld te betalen.

Hulp nodig?

Voordat u een aanvraag doet, kunt u altijd eerst contact opnemen met het loket Wonen, Zorg & Welzijn. De medewerkers van het loket kunnen u een inschatting geven of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Ook denken zij met u mee als dit niet het geval is. De contactgegevens van het loket vindt u onder ‘Contact’.

Wanneer urgentieverklaring?

Een urgentieverklaring is voor noodsituaties waar u zelf niets aan kunt doen.

Bijvoorbeeld omdat uw woning is afgebrand. Of omdat u uw woning noodgedwongen moet verkopen. Of als u door medische problemen een andere woning nodig heeft.  

In het aanvraagformulier geeft u aan wat de reden van uw aanvraag is. Daar leest u dan wat nodig is om mogelijk een urgentie te krijgen.

Sociale huurwoning vinden

De vrijkomende sociale huurwoningen in Baarn vindt u op Woningnet. Op deze site:

  • kunt u zich inschrijven als woningzoekende
  • leest u hoe u kunt reageren
  • hoe de toewijzing gaat
  • vindt u de eisen die gesteld worden aan uw inkomen.

Meer over het vinden van een (huur) woning in Baarn leest u op de website van Pit Baarn.

Als u dringend een (andere) woonruimte nodig hebt, dan kunt u in een aantal uitzonderlijke situaties een urgentieverklaring aanvragen.

Kosten urgentieverklaring

Een aanvraag voor een urgentieverklaring kost geld. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen of als u de aanvraag intrekt. U betaalt dus niet voor de urgentieverklaring, maar voor de aanvraag.

De tarieven zijn:

  • Voor een urgentieaanvraag met een medische indicatie zijn de kosten € 71,-
  • Voor een urgentieaanvraag met een sociale indicatie zijn de kosten € 58,95.

Contact

Meer informatie over de sociale huurwoningen vindt u op www.woningneteemvallei.nl(externe link) of u kunt contact opnemen met het klantencontactcentrum van Woningnet: 035-548 50 50

Heeft u vragen over de urgentieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie en om een afspraak te maken, neemt u contact op met:

Loket Wonen, Zorg en Welzijn. Bezoekadres bij Pit Baarn.
Telefoon: 035 548 16 11

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?