De gemeente Baarn heeft met gemengde gevoelens kennisgenomen van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het is goed dat er duidelijkheid is gekomen, maar het feit dat we terug moeten naar de tekentafel is uiteraard een flinke teleurstelling.

De komende dagen wordt de volledige uitspraak grondig bestudeerd om helder te krijgen wat de overwegingen van de Raad van State zijn. Op basis daarvan zal er zorgvuldig bekeken worden welke stappen genomen moeten worden en welke vervolgstappen in het belang zijn van alle betrokken partijen.

Het college van B&W blijft zich inzetten voor een constructieve dialoog met alle relevante belanghebbenden, met als doel een passende oplossing te vinden voor duurzame instandhouding van het Paleis.