Heeft uw organisatie in het afgelopen kalenderjaar een subsidie van € 5.000,- of meer ontvangen? Dan bent u verplicht het gebruik hiervan te verantwoorden vóór 1 mei in het volgende jaar.

Hoe het werkt

Het verantwoorden van subsidie is uitsluitend digitaal mogelijk. Denkt u erom dat u bij de digitale aanvraag met DigiD of eHerkenning moet inloggen. Een jaarverslag, jaarrekening, een accountantsverklaring (indien nodig) en eventueel andere documenten moet u digitaal meezenden. Een voorbeeld van een financiële verantwoording vindt u hieronder.