Heeft uw organisatie in 2021 een subsidie van € 5.000 of meer ontvangen? Dan bent u verplicht het gebruik hiervan te verantwoorden vóór 1 mei 2022.

Hoe het werkt

Het verantwoorden van subsidie is uitsluitend digitaal mogelijk. Denkt u erom dat u bij de digitale aanvraag met DigiD of eHerkenning moet inloggen. Een jaarverslag 2021, jaarrekening 2021, een accountantsverklaring (indien nodig) en eventueel andere documenten moet u digitaal meezenden. Een voorbeeld van een jaarrekening vindt u onder openbare documenten.