De tarieven Onroerendezaakbelasting (OZB), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing van de gemeente Eemnes in 2023.

Tarieven gemeente Eemnes

Tariefsoort

Tarief 2023

OZB Woningen eigenaren 

0,0997%

OZB Niet-woningen eigenaren

0,4154%

Rioolheffing eenpersoonshuishouden€ 98,30 
Rioolheffing meerpersoonshuishouden€ 202,00
Rioolheffing agrarisch/NW€ 338,94
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden€ 255,21
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden€ 409,76

Bekijk volledige Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 van de gemeente Eemnes op: https://www.eemnes.nl/inwoners/Belastingen/Leges(externe link)