De tarieven Onroerendezaakbelasting (OZB), Rioolheffing en Afvalstoffenheffing van de gemeente Eemnes in 2024.

Tarieven gemeente Eemnes

Tariefsoort

Tarief 2024

OZB eigenaren van woningen  

0,1047%  (percentage van WOZ waarde)

OZB eigenaren van niet-woningen

0,4367%  (percentage van WOZ waarde)

Rioolheffing eenpersoonshuishouden€ 102,25 
Rioolheffing meerpersoonshuishouden€ 208,16
Rioolheffing agrarisch/NW€ 361,31
Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden€ 261,20
Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden€ 419,38

Bekijk volledige Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 van de gemeente Eemnes op: https://www.eemnes.nl/inwoners/Belastingen/Leges(externe link)