Bedrijven konden afgelopen jaren via diverse overheidsmaatregelen steun aanvragen om de coronaperiode te overbruggen. Ook in Baarn zijn er veel bedrijven die hiervan gebruik hebben gemaakt. Sommige van deze steunmaatregelen waren tijdelijk of betroffen uitstel van betaling. Inmiddels zijn deze maatregelen afgebouwd en is de periode van uitstel afgelopen. Dat betekent dat het mogelijk is dat u als bedrijf betalingen aan de overheid moet gaan hervatten en eventueel ontvangen steun terug moet gaan betalen.

Of en wat u moet terugbetalen is per steunmatregel verschillend. Op de website van de Kamer van Koophandel staat precies welke regels er zijn voor welke steunmaatregel.

Bekijk de regels voor de verschillende steunmaatregelen hier

Wethouder Mark Veldhuizen: "De maatregelen hebben veel bedrijven geholpen het hoofd boven water te houden en kosten te kunnen betalen bij een lagere of geheel opgedroogde omzet. Nu is het zaak dat u als ondernemer op tijd actie onderneemt om niet in de problemen te komen. Kijk bijvoorbeeld of het zin heeft om een betalingsregeling te treffen."