Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden.

Houdt een particuliere verhuurder of verhuurbedrijf zich niet aan deze regels, dan kan een huurder dit bij de gemeente melden.

Huurt u een woning van een woningcorporatie? Dan kunt u misstanden daar melden. 

Voor wie

U kunt ongewenst gedrag van een verhuurder melden als u: 

 • Een particuliere huurwoning zoekt (niet van een woningcorporatie).
 • Een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar. Een verhuurbemiddelaar brengt huurders in contact met particuliere verhuurders.
 • Een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. 

Let op: huurt u een woning van een woningcorporatie? Dan kunt u de misstanden melden bij de klachtencommissie van de woningcorporatie. Als hulp of oplossingen uitblijven, ga dan naar de Huurcommissie. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie(externe link)

Wat zijn de regels?

Vanaf 1 juli 2023 moet de verhuurder zich aan een aantal regels houden.

 1. De verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  1. rechten en plichten van de huurder over de woning (die niet in het huurcontract staan)
  2. de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt
  3. contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  4. informatie van het meldpunt klacht over particulier huren
  5. de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan. 
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan zowel de verhuurder als de huurder doorrekenen.

Meer informatie kunt u lezen op: Welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023?(externe link)

Hoe kan ik een melding doen?

Houdt uw (particuliere) verhuurder of verhuurbemiddelaar (anders dan de woningcorporatie!) zich niet aan de regels?

Dan kunt u deze klacht aan ons doorgeven met onderstaand formulier.

Ongewenst verhuurgedrag melden

 

Na uw melding

U krijgt een bericht van uw melding. De gemeente beoordeelt uw melding zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk u daarover te informeren. Bijvoorbeeld omdat u de melding anoniem deed.

Blijkt na uw melding dat de verhuur van de woning niet voldoet aan de regels? Dan kan de gemeente de verhuurder verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Of zij geeft de verhuurder een boete. Als de situatie niet heel dringend is, controleert de gemeente de melding later.