Uit een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, een visum of verhuizing naar het buitenland. U kunt alleen een VOG aanvragen bij de gemeente Baarn als u inwoner bent van Baarn.

Hoe het werkt

Gratis VOG voor vrijwilligers

Er is een landelijke regeling voor vrijwilligers. Deze kunnen een VOG gratis aanvragen via de organisatie waarvoor ze werken. Hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

Online aanvraag door uw werkgever

Soms vraagt een werkgever uw VOG rechtstreeks aan via de website van Justis. Dat is de Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvraag gaat dan buiten de gemeente om. U krijgt van de werkgever een e-mail van Justis met een link. U logt in met uw DigiD en betaalt met iDEAL. Als Justis klaar is met uw VOG, krijgt u van hen schriftelijk bericht.

Aanvragen aan de balie

Lukt het u niet om de aanvraag online te doen? Dan kunt u dit in persoon doen aan de balie. Neem het ingevulde aanvraagformulier en een geldig identiteitsbewijs mee. U betaalt direct de kosten van de aanvraag.

Zorg dat u altijd de laatste versie van het formulier in uw bezit heeft. De link naar de laatste versie vindt u onder openbare documenten.

Bent u uit Nederland vertrokken of staat u niet als inwoner in de Basisregistratie personen (BRP) ingeschreven?

Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland woont, geen vaste woonplaats hebt of tijdelijk in Nederland werkt? Dan vraagt u uw VOG rechtstreeks aan bij Justis.

Gaat u verhuizen naar het buitenland en hebt u een visum of een werkvergunning nodig?

U voegt bij het aanvraagformulier VOG een document van de ambassade, het consulaat of de buitenlandse organisatie. In dit document staat waarom u een VOG nodig hebt én welk screeningsprofiel of functieaspect(en) van toepassing is. De screeningsprofielen vindt u op het aanvraagformulier.

Het aanvraagformulier voor de VOG mag ook door de ambassade of het consulaat worden ingevuld en ondertekend. U hoeft dan geen aanvullende documenten bij uw aanvraag te voegen. Wel geldt ook hier dat in het aanvraagformulier staat waarom u een verklaring nodig hebt en welk screeningsprofiel of functieaspect(en) van toepassing is.

Wilt u een aanvraag VOG indienen als rechtspersoon of bedrijf?

Met een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) kunt u als bedrijf of stichting uw betrouwbaarheid tonen aan partners, bedrijven en overheden. De VOG RP kan bijvoorbeeld nodig zijn bij het afsluiten van een contract of om lid te worden van een organisatie. U vraagt een VOG RP aan bij Justis.

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er)? Dan vraagt u geen VOG RP aan, maar een VOG voor natuurlijke personen (NP) voor degene voor wie u uw opdracht uitvoert.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag beslist Justis of u een VOG krijgt.

Blijkt uit het onderzoek van Justis dat u een strafbaar feit heeft gepleegd? Dan bekijkt Justis of dit belangrijk is voor het doel waarvoor u de verklaring aanvraagt. Hierdoor kan de behandeling van de aanvraag langer duren. U krijgt dan een brief.

Hebt u een nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie en vraagt u een VOG aan om te werken in de kinderopvang, jeugdzorg of het onderwijs? Dan vraagt Justis ook de gegevens op in het land van uw nationaliteit. Hierdoor kan de behandeling van de aanvraag vertraging oplopen. U krijgt dan een brief.

Spoedaanvraag

Bij een spoedprocedure wordt uw aanvraag binnen 1 week afgehandeld. U kunt in de volgende situaties een spoedprocedure aanvragen:

 • als u in het buitenland gaat werken
 • bij een adoptieprocedure

Wat moet ik doen

U kunt een VOG op verschillende manieren aanvragen.

VOG aanvragen via de gemeente

 • U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie.
 • U gaat met dit volledig ingevulde formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven.

Online VOG aanvragen

U kunt alleen online een VOG aanvragen als de aanvraag online is klaargezet door uw werkgever of andere organisatie. Dit is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente.

 • U krijgt een e-mail dat u een VOG nodig hebt.
 • Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD.
 • U controleert de gegevens.
 • U bevestigt dat de gegevens kloppen.

VOG direct aanvragen bij Justis

U moet de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen als u uit Nederland bent vertrokken of niet als inwoner in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven.

VOG RP aanvragen voor bedrijf, vereniging of stichting

Een bedrijf, vereniging of stichting kan een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen. Een officiële vertegenwoordiger van het bedrijf, de vereniging of de stichting doet de aanvraag. Dit is bijvoorbeeld een bestuurder, vennoot of beheerder.

Hoe lang het duurt

 • VOG: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.
 • VOG RP: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht.

Wat moet ik meenemen

Wanneer u de VOG aanvraagt via de gemeente:

 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier
 • geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Als u iemand anders de VOG voor u aanvraagt bij de gemeente, dan neemt die persoon het volgende mee:

 • ingevuld aanvraagformulier met alle gevraagde documenten
 • machtigingsbrief
 • kopie van uw identiteitsbewijs
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs

Kosten

U betaalt € 41,35 voor een VOG.

Contact

Team Burgerzaken
Telefoon: 035 - 548 16 11