In september en oktober 2022 heeft het Baarnse college van Burgemeester en Wethouders ideeën opgehaald uit de Baarnse samenleving. Per gespreksthema is vastgesteld wat nu de lopende en toekomstige acties zijn. Komende tijd wil het college graag met u in gesprek blijven over het vervolg.

In het najaar is er een enquête gehouden onder alle inwoners van Baarn. Collegeleden en ambtenaren hebben inwoners thuis een bezoek gebracht. Ook zijn er in Baarn meerdere bijeenkomsten gehouden. Daar is gesproken over onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. De opgehaalde ideeën zijn een inspiratie voor de college-agenda. Daarin staat waar het college de komende jaren mee aan de slag wil.

Eind vorig jaar zijn de eerste resultaten van de enquête en de gesprekken al met u gedeeld. Nu willen we graag met u delen wat we concreet met deze resultaten gaan doen. De allerbelangrijkste acties staan op een infographiclink naar pdf bestand

Er is ook een tekstuele variant van deze infographiclink naar pdf bestand vanwege toegankelijkheid voor lezers met een visuele beperking. 

Thema's

Een verzameling van de thema’s die besproken zijn tijdens de bewonersparticipatie staat in dit rapportlink naar pdf bestand. Daarin kunt u lezen wat we al doen, welke acties we op de korte termijn gaan uitvoeren en wat er voor de lange termijn op de planning staat.

Een lijst met alle ideeën en vragen die tijdens de bewonersparticipatie zijn ingebracht vindt u in het totaaloverzichtlink naar pdf bestand. Hier kunt u ook zien of er een actie op volgt en op welke termijn.

Contact

Nu deze ronde van de bewonersparticipatie is afgerond, blijven we graag in contact met u. Bijvoorbeeld als het gaat om de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet, maar het kan ook zijn op specifieke thema’s. We komen dus gericht bij u terug. Daarbij nemen we uiteraard de inbreng mee die u in september en oktober al heeft gegeven.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht al vragen hebben of verdere ideeën/wensen willen meegeven aan de gemeente dan kunt u een mail sturen aan info@baarn.nl.