Het Werkcentrum regio Amersfoort is in onze regio de plek voor informatie en advies over loopbaan, werk, scholingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Het is er voor iedereen uit de gemeente Baarn, Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Bunschoten en Soest. Het werkcentrum is gevestigd aan de Stadsring 75 in Amersfoort. 

Eén gezamenlijk loket voor de regio

 • Het Werkcentrum biedt vanuit één loket fysiek en digitaal hulp op het gebied van werk, scholing en ontwikkeling.
 • Het Werkcentrum is er voor werk(ende)zoekenden, schoolverlaters, ZZP’er of ondernemer met personeel, die zoekende is op de arbeidsmarkt.
 • U kunt zich oriënteren op (de volgende stap naar) werk, een workshop volgen of vacatures bekijken.

Contact

Ook online is het Werkcentrum regio Amersfoort te bezoeken. 

Ga online naar het Werkcentrum regio Amersfoort

Veelgestelde vragen

Onderstaand leest u de antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat zijn de doelen van het Werkcentrum regio Amersfoort?

De hoofddoelstelling van het Werkcentrum regio Amersfoort is het stimuleren van inwoners om te participeren en zich te ontwikkelen naar een duurzame werkplek

Wat biedt het Werkcentrum regio Amersfoort de bezoekers?

Een plek  waar iedereen die vragen heeft over zijn loopbaan, werk of scholing:

 • zich welkom voelt,
 • zich kan oriënteren op zijn eigen mogelijkheden en interesses,
 • informatie krijgt over waar de kansen liggen in de huidige arbeidsmarkt,
 • kan zien en ervaren wat de verschillende soorten werk inhouden,
 • meer te weten kan komen over welke scholingsmogelijkheden zijn,
 • tips krijgt voor succesvol solliciteren,
 • actuele vacatures kan vinden,
 • geholpen wordt om een passende baan te vinden.

Hoe worden bezoekers verwelkomt in het werkcentrum? En op welke manier worden zij verder geholpen?

In het Werkcentrum staat altijd een gids voor je klaar. Zij helpen de bezoeker verder en bespreken de mogelijkheden op het gebied van werken, leren en ontwikkelen. Zij bespreken dit aan de hand van een aantal themawanden. Op de ‘talentenwand’ kun je samen met de gids bekijken welke talenten en kwaliteiten jij hebt en in welke baan je die kunt inzetten. Met deze talenten kun je direct een vacature zoeken via de wand met actuele vacatures. Daarnaast zijn er themawanden rondom ondernemen, de sociale kaart van de regio en meer. De gidsen brengen je, als dat nodig is, in contact met de professionals die jou het beste verder kunnen helpen.

Voor welke burgers uit welke gemeenten is het Werkcentrum regio Amersfoort?

Iedereen uit de gemeente Amersfoort, Leusden, Nijkerk, Woudenberg, Baarn, Bunschoten en Soest kan zich geheel vrijblijvend oriënteren en vragen stellen over hun loopbaan, werk, scholingsmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt.

Wie zijn de samenwerkingspartners die werken binnen het Werkcentrum regio Amersfoort?

In het Werkcentrum regio Amersfoort werken de volgende organisaties samen: UWV, Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg, FNV, CNV, VCP de Unie, VNO-NCW, SBB, ROC Midden-Nederland en MBO Amersfoort. Ook het WerkgeversServicepunt, Leerwerkloket en RMC/Jongerenloket regio Amersfoort maken onderdeel uit van het Werkcentrum regio Amersfoort.

Nu het Werkcentrum regio Amersfoort er is, komt de dienstverlening van alle regionale samenwerkingspartners te vervallen?

Nee. Het Werkcentrum is aanvullend op de lokale dienstverlening en is een extra mogelijkheid voor mensen uit de hele arbeidsmarktregio om zich geheel vrijblijvend te oriënteren en/of bredere vragen te stellen over loopbaan, scholing en werken. Het kan gezien worden als de poort naar werk, één loket fysiek en digitaal plek voor  alle mensen uit de regio Amersfoort op het gebied van werk, scholing en ontwikkeling . Hier kan je spontaan binnen lopen en je oriënteren op (de volgende stap naar) werk, een workshop volgen of met een concrete vacature of baan naar buiten lopen. We gaan uit van de behoefte van de werk(ende)zoekende, schoolverlater, ZZP’er of ondernemer met personeel, die zoekende is op de arbeidsmarkt.

Is het Werkcentrum regio Amersfoort het eerste gezamenlijk loket dat fysiek en digitaal hulp aan alle mensen aanbied op het gebied van werk, scholing en ontwikkeling?

Er zijn vanuit een pilotfase al een aantal werkcentra actief. Werkcentrum regio Amersfoort is het eerste reguliere werkcentrum dat na deze pilotfase haar deuren opent.

Wat is de maatschappelijke opdracht vanuit het ministerie Sociale Zaken m.b.t. het realiseren van regionale werkcentra?

De regionale werkcentra sluiten aan op de ambitie van het kabinet om in iedere arbeidsmarktregio minimaal één loket in te richten waar iedereen tijdig toegang krijgt tot passende ondersteuning als dat nodig is. Het kabinet schrijft in deze Kamerbrief van het SZW (11 oktober 2022) meer over de wil om de dienstverlening op de arbeidsmarkt grondig te verbeteren.